صفحه نخست - جلسات انجمن (صفحه 10)

جلسات انجمن

چهارمین جلسه هیئت تحریریه نشریه هیدرولیک (شهریور ۹۸)

چهارمین جلسه هیئت تحریریه مجله هیدرولیک در تاریخ شنبه ۳۰ شهریورماه ۱۳۹۸ از ساعت ۱۷:۰۰ الی ۱۹:۰۰ در محل دفتر انجمن هیدرولیک ایران برگزار گردید. در این جلسه آقای دکتر صمدی گزارشی از ویراستاری مقالات توسط ویراستار جدید مجله ارائه کردند و اعضای هیات تحریریه بعد از بررسی، ضمن موافقت …

جزییات بیشتر »

چهارصد و چهل و سومین جلسه هیأت مدیره انجمن هیدرولیک ایران

چهارصد و چهل و سومین جلسه هیأت مدیره انجمن هیدرولیک ایران در تاریخ سه شنبه ۲۶ شهریورماه ۱۳۹۸ از ساعت ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ در محل دفتر انجمن هیدرولیک ایران برگزار گردید. حاضرین جلسه: دکتر مسعود منتظری نمین دکتر مهدی یاسی دکتر امیر صمدی دکتر مجتبی صانعی دکتر جابر سلطانی دکتر مجتبی …

جزییات بیشتر »

چهارصد و چهل و دومین جلسه هیأت مدیره انجمن هیدرولیک ایران

چهارصد و چهل و دومین جلسه هیأت مدیره انجمن هیدرولیک ایران در تاریخ سه شنبه ۱۲ شهریورماه ۱۳۹۸ از ساعت ۱۲:۰۰ الی ۱۴:۰۰ در محل سالن شورای پردیس دانشکده فنی دانشگاه تهران برگزار گردید. حاضرین جلسه: دکتر مسعود منتظری نمین دکتر مهدی یاسی دکتر امیر صمدی دکتر مجتبی صانعی مهندس آرمین …

جزییات بیشتر »

چهارصد و چهل و یکمین جلسه هیأت مدیره انجمن هیدرولیک ایران

چهارصد و چهل و یکمین جلسه هیأت مدیره انجمن هیدرولیک ایران در تاریخ پنج شنبه ۷ شهریورماه ۱۳۹۸ از ساعت ۸:۳۰ الی ۱۰:۰۰ در محل سالن شورای پردیس دانشکده فنی دانشگاه تهران برگزار گردید. حاضرین جلسه: دکتر مسعود منتظری نمین دکتر مهدی یاسی دکتر امیر صمدی دکتر مجتبی صانعی دکتر …

جزییات بیشتر »

چهارصد و چهلمین جلسه هیأت مدیره انجمن هیدرولیک ایران

چهارصد و چهلمین جلسه هیأت مدیره انجمن هیدرولیک ایران در تاریخ سه شنبه ۲۲ مردادماه ۱۳۹۸ از ساعت ۱۷:۰۰ الی ۱۹:۰۰ در محل اتاق شورای دانشکده مهندسی عمران دانشگاه تهران برگزار گردید. حاضرین جلسه: دکتر مسعود منتظری نمین دکتر مهدی یاسی دکتر امیر صمدی دکتر مجتبی نوری غایبین: دکتر جابر سلطانی …

جزییات بیشتر »

چهارصد و سی و نهمین جلسه هیئت مدیره انجمن هیدرولیک ایران

چهارصد و سی و نهمین جلسه هیئت مدیره انجمن هیدرولیک ایران در تاریخ سه شنبه ۱ مردادماه ۱۳۹۸ از ساعت ۱۸:۰۰ الی ۱۹:۳۰ در محل اتاق شورای دانشکده مهندسی عمران دانشگاه تهران برگزار گردید. حاضرین جلسه: دکتر مسعود منتظری نمین دکتر مهدی یاسی دکتر امیر صمدی دکتر جابر سلطانی دکتر مجتبی …

جزییات بیشتر »

سومین جلسه هیئت تحریریه نشریه هیدرولیک (تیر ۹۸)

سومین جلسه هیئت تحریریه مجله هیدرولیک در تاریخ شنبه ۲۹ تیرماه ۱۳۹۸ از ساعت ۱۷:۰۰ الی ۱۹:۰۰ در محل دفتر انجمن هیدرولیک ایران برگزار گردید. در این جلسه آقای دکتر صمدی گزارشی از اقدامات انجام شده در راستای نمایه سازی مجله در پایگاه های خارجی ارائه نمودند و سپس اعضای …

جزییات بیشتر »

سومین جلسه کمیته روابط بین الملل

سومین جلسه کمیته روابط بین الملل انجمن هیدرولیک ایران در تاریخ پنج ­شنبه ۲۰ تیر ماه ۱۳۹۸ از ساعت ۱۰:۰۰ الی ۱۲:۰۰ در محل دفتر انجمن هیدرولیک ایران برگزار گردید. حاضرین جلسه: دکتر امیر صمدی دکتر سید حسین مهاجری مهندس هادی بالی مهندس امیرفرید مجتهدی مهندس محمدرضا غلامی مهندس مهتاب …

جزییات بیشتر »

چهارصد و سی و هشتمین جلسه هیئت مدیره انجمن هیدرولیک ایران

چهارصد و سی و هشتمین جلسه هیئت مدیره انجمن هیدرولیک ایران در تاریخ سه شنبه ۱۸ تیرماه ۱۳۹۸ از ساعت ۱۷:۰۰ الی ۱۹:۰۰ در محل دفتر انجمن هیدرولیک ایران برگزار گردید. حاضرین جلسه: دکتر مسعود منتظری نمین دکتر مهدی یاسی دکتر امیر صمدی دکتر مجتبی صانعی دکتر جابر سلطانی   …

جزییات بیشتر »

هشتمین جلسه کمیته اعضای جوان

هشتمین جلسه رسمی کمیته اعضای جوان انجمن هیدرولیک ایران در تاریخ ­پنج شنبه ۱۳ تیرماه ۱۳۹۸ از ساعت ۹:۳۰ الی ۱۲:۰۰ در محل دفتر انجمن هیدرولیک ایران برگزار گردید. حاضرین جلسه: دکتر امیر صمدی مهندس مجتبی محمدی مهندس احمد فردوسی مهم­ترین موارد مطرح شده در جلسه مذکور به شرح زیر …

جزییات بیشتر »