صفحه نخست - جلسات انجمن (صفحه 9)

جلسات انجمن

چهارصد و پنجاه و سومین جلسه هیأت مدیره انجمن هیدرولیک ایران

چهارصد و پنجاه و سومین جلسه هیأت مدیره انجمن هیدرولیک ایران در تاریخ سه شنبه ۲۹ بهمن ماه ۱۳۹۸ از ساعت ۱۶:۰۰ الی ۱۹:۰۰ در محل دفتر انجمن هیدرولیک ایران برگزار گردید.   حاضرین جلسه: دکتر مسعود منتظری نمین دکتر مهدی یاسی دکتر مجتبی صانعی دکتر امیر صمدی دکتر جابر …

جزییات بیشتر »

یازدهمین جلسه کمیته اعضای جوان

یازدهمین جلسه رسمی کمیته اعضای جوان انجمن هیدرولیک ایران در تاریخ ­پنج شنبه ۱ اسفندماه ۱۳۹۸ از ساعت ۱۰:۱۵ الی ۱۱:۴۵ در محل دفتر انجمن هیدرولیک ایران برگزار گردید. حاضرین جلسه: دکتر امیر صمدی مهندس مجتبی محمدی مهندس بشیر فلاحی مهندس احمد فردوسی مهم­ترین موارد مطرح شده در جلسه مذکور …

جزییات بیشتر »

ششمین جلسه هیئت تحریریه نشریه هیدرولیک (بهمن ۹۸)

ششمین جلسه هیئت تحریریه مجله هیدرولیک در تاریخ پنجشنبه ۱۷ بهمن ماه ۱۳۹۸ از ساعت ۱۳:۳۰ الی ۱۵:۰۰ در محل اتاق شورای دانشکده مهندسی عمران دانشگاه تهران برگزار گردید. در این جلسه ابتدا آقای دکتر شفاعی توضیحاتی در خصوص روند کلی مجله و کمبود مقالات شماره زمستان بیان نمودند و …

جزییات بیشتر »

چهارصد و پنجاه و دومین جلسه هیأت مدیره انجمن هیدرولیک ایران

چهارصد و پنجاه و دومین جلسه هیأت مدیره انجمن هیدرولیک ایران در تاریخ سه شنبه ۲۴ دیماه ۱۳۹۸ از ساعت ۱۶:۳۰ الی ۲۰:۰۰ در محل دفتر انجمن هیدرولیک ایران برگزار گردید. حاضرین جلسه: دکتر مسعود منتظری نمین دکتر مهدی یاسی دکتر مجتبی صانعی دکتر امیر صمدی دکتر جابر سلطانی دکتر …

جزییات بیشتر »

چهارصد و پنجاه و یکمین جلسه هیأت مدیره انجمن هیدرولیک ایران

چهارصد و پنجاه و یکمین جلسه هیأت مدیره انجمن هیدرولیک ایران در تاریخ پنج شنبه ۱۲ دیماه ۱۳۹۸ از ساعت ۱۱:۳۰ الی ۱۳:۰۰ در محل کلاس ۲۱۳ دانشکده مهندسی عمران دانشگاه تهران برگزار گردید. حاضرین جلسه: دکتر مهدی یاسی دکتر مجتبی صانعی دکتر امیر صمدی دکتر مجتبی نوری دکتر جابر …

جزییات بیشتر »

چهارصد و پنجاهمین جلسه هیأت مدیره انجمن هیدرولیک ایران

چهارصد و پنجاهمین جلسه هیأت مدیره انجمن هیدرولیک ایران در تاریخ سه شنبه ۳ دی ماه ۱۳۹۸ از ساعت ۱۸:۰۰ الی ۲۰:۰۰ در محل اتاق شورای پردیس فنی برگزار گردید. حاضرین جلسه: دکتر مسعود منتظری نمین دکتر مهدی یاسی دکتر امیر صمدی دکتر جابر سلطانی غایبین: دکتر مجتبی صانعی دکتر …

جزییات بیشتر »

چهارصد و چهل و نهمین جلسه هیأت مدیره انجمن هیدرولیک ایران

چهارصد و چهل و نهمین جلسه هیأت مدیره انجمن هیدرولیک ایران در تاریخ پنج شنبه ۲۸ آذرماه ۱۳۹۸ از ساعت ۱۳:۰۰ الی ۱۵:۰۰ در محل دفتر انجمن هیدرولیک ایران برگزار گردید. حاضرین جلسه: دکتر مهدی یاسی دکتر امیر صمدی دکتر مجتبی صانعی دکتر جابر سلطانی غایبین: دکتر مسعود منتظری نمین …

جزییات بیشتر »

چهارصد و چهل و هشتمین جلسه هیأت مدیره انجمن هیدرولیک ایران

چهارصد و چهل و هشتمین جلسه هیأت مدیره انجمن هیدرولیک ایران در تاریخ سه شنبه ۱۹ آذرماه ۱۳۹۸ از ساعت ۱۷:۰۰ الی ۲۰:۰۰ در محل دفتر انجمن هیدرولیک ایران برگزار گردید. حاضرین جلسه: دکتر مسعود منتظری نمین دکتر مهدی یاسی دکتر امیر صمدی دکتر جابر سلطانی دکتر مجتبی نوری دکتر …

جزییات بیشتر »

دهمین جلسه کمیته اعضای جوان

دهمین جلسه رسمی کمیته اعضای جوان انجمن هیدرولیک ایران در تاریخ ­پنج شنبه ۲۱ آذرماه ۱۳۹۸ از ساعت ۱۰:۱۵ الی ۱۲:۰۰ در محل دفتر انجمن هیدرولیک ایران برگزار گردید. حاضرین جلسه: دکتر امیر صمدی مهندس مجتبی محمدی مهندس معین آصفی مهندس احمد فردوسی مهم­ترین موارد مطرح شده در جلسه مذکور به …

جزییات بیشتر »

چهارصد و چهل و هفتمین جلسه هیأت مدیره انجمن هیدرولیک ایران

چهارصد و چهل و هفتمین جلسه هیأت مدیره انجمن هیدرولیک ایران در تاریخ سه شنبه ۲۸ آبان ماه ۱۳۹۸ از ساعت ۱۸:۰۰ الی ۲۰:۰۰ در محل اتاق شوری دانشکده مهندسی عمران برگزار گردید. حاضرین جلسه: دکتر مسعود منتظری نمین دکتر مهدی یاسی دکتر امیر صمدی دکتر جابر سلطانی غایبین: دکتر …

جزییات بیشتر »