صفحه نخست - Journal of Hydraulic and Water Engineering

Journal of Hydraulic and Water Engineering

نشریه Journal of Hydraulic and Water Engineering (JHWE)  مشترکا توسط انجمن هیدرولیک ایران و دانشگاه صنعتی شاهرود به سردبیری دکتر منوچهر فتحی مقدم، استاد تمام دانشگاه شهید چمران اهواز و به مدیر مسئولی دکتر صمد امامقلی زاده دانشیار دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی شاهرود راه اندازی شد.

با توجه به انگلیسی بودن نشریه، از اساتید مطرح خارجی و داخلی به عنوان عضو هیات تحریه در این نشریه استفاده گردید.

با توجه به روند رو به رشد پژوهش های علمی در زمینه های مختلف مهندسی عمران و مهندسی آب، و همچنین تولید دانش کشور در این زمینه که از ابعاد قابل ملاحظه ای برخوردار شده است، لذا به منظور ارج نهادن به تلاش پژوهشگران ارجمند و برای پاسخ گویی به بخشی از نیاز کشور و در پی فراهم نمودن بستری پژوهشی برای اساتید، دانشجویان و پژوهشگران و به ‌منظور به اشتراک گذاردن آخرین یافته‌های علمی خود در ارتباط با هیدرولیک و مهندسی آب اقدام به راه اندازی این نشریه شده است.

این نشریه به ‏صورت دوفصلنامه با محورهای تخصصی هیدرولیک، مدیریت منابع آب، هیدرولوژی، مهندسی رودخانه، رسوبگذاری و رسوزدایی از مخازن سدها،آب های سطحی،آب های زیرزمینی، آبیاری و زهکشی، آب و خاک، مهندسی محیط زیست، کیفیت آب آماده دریافت مقالات پژوهشگران می باشد.

 

جهت دسترسی به وب‌گاه مجله Journal of Hydraulic and Water Engineering (JHWE) به این لینک مراجعه نمایید.