صفحه نخست - دبیرخانه انجمن هیدرولیک ایران

دبیرخانه انجمن هیدرولیک ایران

چهارصد و هشتاد و نهمین جلسه هیأت مدیره انجمن هیدرولیک ایران

چهارصد و هشتاد و هشتمین جلسه هیأت مدیره انجمن هیدرولیک ایران در تاریخ یکشنبه ۱۸ مهرماه ۱۴۰۰ از ساعت ۱۷:۰۰ الی ۲۰:۰۰ در بستر فضای مجازی اسکایپ برگزار گردید. حاضرین جلسه: دکتر مهدی یاسی دکتر امیر صمدی دکتر محسن براهیمی دکتر سیدعلی ایوب زاده دکتر فیروز قاسم زاده دکتر جواد …

جزییات بیشتر »

چهارصد و هشتاد و هشتمین جلسه هیأت مدیره انجمن هیدرولیک ایران

چهارصد و هشتاد و هشتمین جلسه هیأت مدیره انجمن هیدرولیک ایران در تاریخ یکشنبه ۴ مهرماه ۱۴۰۰ از ساعت ۱۷:۰۰ الی ۱۹:۱۵ در بستر فضای مجازی اسکایپ برگزار گردید. حاضرین جلسه: دکتر مهدی یاسی دکتر امیر صمدی دکتر محسن براهیمی مهندس مسعود حکمی دکتر سیدعلی ایوب زاده دکتر فیروز قاسم …

جزییات بیشتر »

بیستمین جلسه کمیته اعضای جوان

بیستمین جلسه رسمی کمیته اعضای جوان انجمن هیدرولیک ایران در تاریخ ­پنج شنبه ۱ مهرماه ۱۴۰۰ از ساعت ۱۶:۳۰ الی ۱۸:۰۰ در بستر فضای مجازی (اسکایپ) برگزار گردید. حاضرین جلسه: دکتر امیر صمدی مهندس احمد فردوسی مهندس آیسن یوسف دوست مهندس معصومه هاشم پور مهندس معین آصفی مهندس مجتبی محمدی …

جزییات بیشتر »

چهارصد و هشتاد و هفتمین جلسه هیأت مدیره انجمن هیدرولیک ایران

چهارصد و هشتاد و هفتمین جلسه هیأت مدیره انجمن هیدرولیک ایران در تاریخ یکشنبه ۱۴ شهریورماه ۱۴۰۰ از ساعت ۱۷:۰۰ الی ۱۹:۱۵ در بستر فضای مجازی اسکایپ برگزار گردید. حاضرین جلسه: دکتر مهدی یاسی دکتر امیر صمدی دکتر محسن براهیمی مهندس مسعود حکمی دکتر سیدعلی ایوب زاده دکتر فیروز قاسم …

جزییات بیشتر »

چهارصد و هشتاد و ششمین جلسه هیأت مدیره انجمن هیدرولیک ایران

چهارصد و هشتاد و ششمین جلسه هیأت مدیره انجمن هیدرولیک ایران در تاریخ یکشنبه ۳۱ مردادماه ۱۴۰۰ از ساعت ۱۷:۰۰ الی ۱۹:۳۰ در بستر فضای مجازی اسکایپ برگزار گردید. حاضرین جلسه: دکتر مهدی یاسی دکتر امیر صمدی دکتر محسن براهیمی مهندس مسعود حکمی دکتر سیدعلی ایوب زاده دکتر فیروز قاسم …

جزییات بیشتر »

اولین جلسه هیات تحریریه نشریه علمی پژوهش های مهندسی آب ایران

اولین جلسه هیات تحریریه نشریه علمی پژوهشهای مهندسی آب ایران در تاریخ ۱۴۰۰/۰۵/۲۳ از ساعت ۱۸:۰۰ لغایت ۲۰:۱۵ به منظور تصمیم گیری برای فراخوان پذیرش مقاله، تقسیم کار و فرمت کار هیات تحریریه و جلسات بصورت اسکایپی برگزار گردید: حاضرین: مدیران نشریه – دکتر محمود رضا ملائی نیا (مدیر مسئول …

جزییات بیشتر »

چهارصد و هشتاد و پنجمین جلسه هیأت مدیره انجمن هیدرولیک ایران

چهارصد و هشتاد و پنجمین جلسه هیأت مدیره انجمن هیدرولیک ایران در تاریخ یکشنبه ۱۷ مردادماه ۱۴۰۰ از ساعت ۱۷:۰۰ الی ۱۹:۱۰ در بستر فضای مجازی اسکایپ برگزار گردید. حاضرین جلسه: دکتر امیر صمدی دکتر محسن براهیمی مهندس مسعود حکمی دکتر سیدعلی ایوب زاده دکتر فیروز قاسم زاده دکتر جواد …

جزییات بیشتر »

چهارصد و هشتاد و چهارمین جلسه هیأت مدیره انجمن هیدرولیک ایران

چهارصد و هشتاد و چهارمین جلسه هیأت مدیره انجمن هیدرولیک ایران در تاریخ یکشنبه ۳ مردادماه ۱۴۰۰ از ساعت ۱۸:۰۰ الی ۲۰:۰۰ در بستر فضای مجازی اسکایپ برگزار گردید. حاضرین جلسه: دکتر مهدی یاسی دکتر امیر صمدی دکتر محسن براهیمی مهندس مسعود حکمی دکتر سیدعلی ایوب زاده دکتر جواد احدیان …

جزییات بیشتر »