صفحه نخست - جلسات انجمن (صفحه 4)

جلسات انجمن

چهارصد و شصتمین جلسه هیأت مدیره انجمن هیدرولیک ایران

چهارصد و شصتمین جلسه هیأت مدیره انجمن هیدرولیک ایران در تاریخ یکشنبه ۵ مردادماه ۱۳۹۹ از ساعت ۱۷ الی ۱۹ در بستر فضای مجازی اسکایپ برگزار گردید. حاضرین جلسه: دکتر مهدی یاسی مهندس مسعود حکمی دکتر امیر صمدی دکتر محسن براهیمی دکتر سیدعلی ایوب زاده دکتر فیروز قاسم زاده دکتر …

جزییات بیشتر »

چهاردهمین جلسه کمیته اعضای جوان

چهاردهمین جلسه رسمی کمیته اعضای جوان انجمن هیدرولیک ایران در تاریخ ­پنج شنبه ۱۲ تیرماه ۱۳۹۹ از ساعت ۱۹:۳۰ الی ۲۰:۳۰ در بستر فضای مجازی (اسکایپ) برگزار گردید. حاضرین جلسه: دکتر امیر صمدی مهندس مجتبی محمدی مهندس بشیر فلاحی مهندس احمد فردوسی مهندس مهتاب فرامرزپور مهندس معصومه هاشم پور در …

جزییات بیشتر »

چهارصد و پنجاه و نهمین جلسه هیأت مدیره انجمن هیدرولیک ایران

چهارصد و پنجاه و نهمین جلسه هیأت مدیره انجمن هیدرولیک ایران در تاریخ یکشنبه ۸ تیرماه ۱۳۹۹ از ساعت ۱۶ الی ۱۸ در بستر فضای مجازی اسکایپ برگزار گردید. حاضرین جلسه: دکتر مهدی یاسی دکتر امیر صمدی دکتر محسن براهیمی دکتر سیدعلی ایوب زاده دکتر فیروز قاسم زاده دکتر جواد …

جزییات بیشتر »

هشتمین جلسه هیئت تحریریه نشریه هیدرولیک

هشتمین جلسه هیئت تحریریه مجله هیدرولیک در تاریخ سه شنبه ۲۷ خردادماه ۱۳۹۹ از ساعت ۱۷:۰۰ الی ۱۹:۰۰ در بستر فضای مجازی برگزار گردید. اهم موارد مورد بررسی در جلسه به شرح زیر می‌باشند: ۱- آقای دکتر صمدی گزارشی از مدت زمان بین دریافت و پذیرش مقالات ارائه نمودند. بر …

جزییات بیشتر »

چهارصد و پنجاه و هشتمین جلسه هیأت مدیره انجمن هیدرولیک ایران

چهارصد و پنجاه و هشتمین جلسه هیأت مدیره انجمن هیدرولیک ایران در تاریخ شنبه ۲۴ خردادماه ۱۳۹۹ از ساعت ۱۶ الی ۱۸ در بستر فضای مجازی اسکایپ برگزار گردید. حاضرین جلسه: دکتر مهدی یاسی دکتر امیر صمدی دکتر محسن براهیمی دکتر سیدعلی ایوب زاده دکتر فیروز قاسم زاده دکتر جواد …

جزییات بیشتر »

سیزدهمین جلسه کمیته اعضای جوان

سیزدهمین جلسه رسمی کمیته اعضای جوان انجمن هیدرولیک ایران در تاریخ ­یک شنبه ۱۸ خردادماه ۱۳۹۹ از ساعت ۱۹:۳۰ الی ۲۱:۰۰ در بستر فضای مجازی (اسکایپ) برگزار گردید. حاضرین جلسه: دکتر امیر صمدی مهندس مجتبی محمدی مهندس بشیر فلاحی مهندس احمد فردوسی مهندس علی احسانی فر مهندس مهتاب فرامرزپور مهندس …

جزییات بیشتر »

ششمین جلسه کمیته روابط بین الملل

ششمین جلسه کمیته روابط بین الملل انجمن هیدرولیک ایران در تاریخ پنج شنبه ۱۵ خردادماه ۱۳۹۹ از ساعت ۱۷:۰۰ الی ۱۹:۰۰ در بستر فضای مجازی (اسکایپ) برگزار گردید. حاضرین جلسه: دکتر امیر صمدی دکتر سید حسین مهاجری مهندس حامدرضا حاج قاسم مهندس محمدرضا غلامی دکتر رضا براتی دکتر رضا اسماعیلی دکتر …

جزییات بیشتر »

چهارصد و پنجاه و هفتمین جلسه هیأت مدیره انجمن هیدرولیک ایران

چهارصد و پنجاه و هفتمین جلسه هیأت مدیره انجمن هیدرولیک ایران در تاریخ یک شنبه ۱۱ خردادماه ۱۳۹۹ از ساعت ۱۴ الی ۱۶ در بستر فضای مجازی اسکایپ برگزار گردید. حاضرین جلسه: دکتر مهدی یاسی دکتر امیر صمدی دکتر محسن براهیمی دکتر سیدعلی ایوب زاده دکتر فیروز قاسم زاده دکتر …

جزییات بیشتر »

دوازدهمین جلسه کمیته اعضای جوان

دوازدهمین جلسه رسمی کمیته اعضای جوان انجمن هیدرولیک ایران در تاریخ ­سه شنبه ۳۰ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹ از ساعت ۱۸:۳۰ الی ۱۹:۳۰ در بستر فضای مجازی (اسکایپ) برگزار گردید. حاضرین جلسه: دکتر امیر صمدی مهندس مجتبی محمدی مهندس بشیر فلاحی مهندس احمد فردوسی مهم­ترین موارد مطرح شده در جلسه مذکور …

جزییات بیشتر »

چهارصد و پنجاه و ششمین جلسه هیأت مدیره انجمن هیدرولیک ایران

چهارصد و پنجاه و ششمین جلسه هیأت مدیره انجمن هیدرولیک ایران در تاریخ یک شنبه ۲۸ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹ از ساعت ۱۵:۳۰ الی ۱۷:۴۰ در بستر فضای مجازی اسکایپ برگزار گردید. حاضرین جلسه: دکتر مهدی یاسی دکتر امیر صمدی دکتر محسن براهیمی دکتر سیدعلی ایوب زاده دکتر فیروز قاسم زاده …

جزییات بیشتر »