صفحه نخست - جلسات انجمن (صفحه 4)

جلسات انجمن

چهارصد و هفتاد و پنجمین جلسه هیأت مدیره انجمن هیدرولیک ایران

چهارصد و هفتاد و پنجمین جلسه هیأت مدیره انجمن هیدرولیک ایران در تاریخ یکشنبه ۳ اسفندماه ۱۳۹۹ از ساعت ۱۷:۳۰ الی ۲۰:۳۰ در بستر فضای مجازی اسکایپ برگزار گردید. حاضرین جلسه: دکتر مهدی یاسی دکتر امیر صمدی دکتر محسن براهیمی دکتر جواد احدیان مهندس مسعود حکمی دکتر فیروز قاسم زاده …

جزییات بیشتر »

چهارصد و هفتاد و چهارمین جلسه هیأت مدیره انجمن هیدرولیک ایران

چهارصد و هفتاد و چهارمین جلسه هیأت مدیره انجمن هیدرولیک ایران در تاریخ یکشنبه ۱۹ بهمن ماه ۱۳۹۹ از ساعت ۱۷:۰۰ الی ۱۹:۱۵ در بستر فضای مجازی اسکایپ برگزار گردید. حاضرین جلسه: دکتر مهدی یاسی دکتر امیر صمدی دکتر محسن براهیمی دکتر جواد احدیان مهندس مسعود حکمی دکتر فیروز قاسم …

جزییات بیشتر »

دهمین جلسه کمیته روابط بین الملل

دهمین جلسه کمیته روابط بین الملل انجمن هیدرولیک ایران در تاریخ پنج شنبه ۹ بهمن ماه ۱۳۹۹ از ساعت ۱۷:۰۰ الی ۱۹:۱۵ در بستر فضای مجازی (اسکایپ) برگزار گردید. حاضرین جلسه: دکتر امیر صمدی دکتر سیدحسین مهاجری مهندس معصومه هاشم پور دکتر حامد سرکرده مهندس امیرفرید مجتهدی مهندس مازیار سبزه‌پرور …

جزییات بیشتر »

چهارصد و هفتاد و سومین جلسه هیأت مدیره انجمن هیدرولیک ایران

چهارصد و هفتاد و سومین جلسه هیأت مدیره انجمن هیدرولیک ایران در تاریخ یکشنبه ۵ بهمن ماه ۱۳۹۹ از ساعت ۱۷:۰۰ الی ۱۹:۲۰ در بستر فضای مجازی اسکایپ برگزار گردید. حاضرین جلسه: دکتر مهدی یاسی دکتر امیر صمدی دکتر محسن براهیمی دکتر جواد احدیان مهندس مسعود حکمی دکتر فیروز قاسم …

جزییات بیشتر »

هجدهمین جلسه کمیته اعضای جوان

هجدهمین جلسه رسمی کمیته اعضای جوان انجمن هیدرولیک ایران در تاریخ ­پنج شنبه ۲ بهمن ماه ۱۳۹۹ از ساعت ۱۹:۰۰ الی ۲۰:۰۰ در بستر فضای مجازی (اسکایپ) برگزار گردید. حاضرین جلسه: دکتر امیر صمدی مهندس احمد فردوسی مهندس احمدرضا حبیبی مهندس معصومه هاشم پور مهندس مجتبی محمدی   مهمترین مصوبات …

جزییات بیشتر »

چهارصد و هفتاد و دومین جلسه هیأت مدیره انجمن هیدرولیک ایران

چهارصد و هفتاد و دومین جلسه هیأت مدیره انجمن هیدرولیک ایران در تاریخ یکشنبه ۲۱ دیماه ۱۳۹۹ از ساعت ۱۷ الی ۱۹ در بستر فضای مجازی اسکایپ برگزار گردید. حاضرین جلسه: دکتر مهدی یاسی دکتر امیر صمدی دکتر محسن براهیمی دکتر جواد احدیان مهندس مسعود حکمی دکتر فیروز قاسم زاده …

جزییات بیشتر »

دومین جلسه کمیته تخصصی هیدرولیک زیست محیطی

دومین جلسه رسمی کمیته تخصصی هیدرولیک زیست محیطی انجمن هیدرولیک ایران در تاریخ ­شنبه ۱۳ دی ماه ۱۳۹۹ از ساعت ۱۷:۰۰ الی ۱۸:۳۰ در بستر فضای مجازی (اسکایپ) برگزار گردید. حاضرین جلسه: دکتر محبوبه حاجی اسماعیلی دکتر امیر صمدی دکتر محمد قلی زاده دکتر مهدی صدیق کیا دکتر ابوالفضل عزیزیان …

جزییات بیشتر »

چهارصد و هفتاد و یکمین جلسه هیأت مدیره انجمن هیدرولیک ایران

چهارصد و هفتاد و یکمین جلسه هیأت مدیره انجمن هیدرولیک ایران در تاریخ یکشنبه ۷ دیماه ۱۳۹۹ از ساعت ۱۷ الی ۱۹ در بستر فضای مجازی اسکایپ برگزار گردید. حاضرین جلسه: دکتر مهدی یاسی دکتر امیر صمدی دکتر محسن براهیمی دکتر جواد احدیان مهندس مسعود حکمی دکتر فیروز قاسم زاده …

جزییات بیشتر »

چهارصد و هفتادمین جلسه هیأت مدیره انجمن هیدرولیک ایران

چهارصد و هفتادمین جلسه هیأت مدیره انجمن هیدرولیک ایران در تاریخ یکشنبه ۳۰ آذرماه ۱۳۹۹ از ساعت ۱۶ الی ۱۷:۱۵ در بستر فضای مجازی اسکایپ برگزار گردید. حاضرین جلسه: دکتر مهدی یاسی دکتر امیر صمدی دکتر محسن براهیمی دکتر جواد احدیان مهندس مسعود حکمی دکتر فیروز قاسم زاده دکتر عباس …

جزییات بیشتر »

هفدهمین جلسه کمیته اعضای جوان

هفدهمین جلسه رسمی کمیته اعضای جوان انجمن هیدرولیک ایران در تاریخ ­پنج شنبه ۲۰ آذرماه ۱۳۹۹ از ساعت ۱۹:۰۰ الی ۲۰:۰۰ در بستر فضای مجازی (اسکایپ) برگزار گردید. حاضرین جلسه: دکتر امیر صمدی مهندس احمد فردوسی مهندس احمدرضا حبیبی مهندس معصومه هاشم پور مهندس سعید آریامنش مهندس علی احسانی فر …

جزییات بیشتر »