صفحه نخست - سخنرانی های انجمن (صفحه 3)

سخنرانی های انجمن

سخنرانی علمی با موضوع: «کاهش تبخیر از مخازن آب با استفاده از پوشش های شناور: مطالعه اثرات فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی»

  نکات ثبت نام: سخنرانی به صورت مجازی و در بستر نرم افزار اسکایپ برگزار خواهد شد. ظرفیت شرکت کنندگان در سخنرانی با توجه به محدودیت های شبکه اینترنت محدود و حداکثر ۲۰ نفر می‌باشد. به محض تکمیل ظرفیت، امکان ثبت نام لغو می گردد. مهلت ثبت‌نام سخنرانی تا روز سه …

جزییات بیشتر »

سخنرانی علمی با موضوع: «کاربرد هوش مصنوعی در پیش بینی رسوبگذاری»

  نکات ثبت نام: سخنرانی به صورت مجازی و در بستر نرم افزار اسکایپ برگزار خواهد شد. ظرفیت شرکت کنندگان در سخنرانی با توجه به محدودیت های شبکه اینترنت محدود و حداکثر ۲۰ نفر می‌باشد. به محض تکمیل ظرفیت، امکان ثبت نام لغو می گردد. مهلت ثبت‌نام سخنرانی تا روز سه …

جزییات بیشتر »

سخنرانی علمی با موضوع: «فرونشست زمین در اثر برداشت بی رویه از منابع آب زیرزمینی و ارتباط این دو»

نکات ثبت نام: سخنرانی به صورت مجازی و در بستر نرم افزار اسکایپ برگزار خواهد شد. ظرفیت شرکت کنندگان در سخنرانی با توجه به محدودیت های شبکه اینترنت محدود و حداکثر ۲۰ نفر می‌باشد. به محض تکمیل ظرفیت، امکان ثبت نام لغو می گردد. مهلت ثبت‌نام سخنرانی تا روز سه شنبه …

جزییات بیشتر »

سخنرانی علمی با موضوع: «آب شیرین کن بر پایه غشای گرافنی تک لایه با تخلخل های در ابعاد نانو»

  نکات ثبت نام: سخنرانی به صورت مجازی و در بستر نرم افزار اسکایپ برگزار خواهد شد. ظرفیت شرکت کنندگان در سخنرانی با توجه به محدودیت های شبکه اینترنت محدود و حداکثر ۲۰ نفر می‌باشد. به محض تکمیل ظرفیت، امکان ثبت نام لغو می گردد. مهلت ثبت‌نام سخنرانی تا روز سه …

جزییات بیشتر »

سخنرانی علمی با موضوع: «مدیریت رسوبگذاری جریان های غلیظ در مخازن سدها»

  نکات ثبت نام: ظرفیت سالن محدود و ۳۰ نفر می‌باشد. به محض تکمیل ظرفیت، امکان ثبت نام لغو می گردد. مهلت ثبت‌نام سخنرانی تا روز سه شنبه ۲۹  بهمنماه و تاریخ برگزاری روز چهارشنبه ۳۰ بهمن ماه ساعت ۱۷ لغایت ۱۹ در محل دانشکده مهندسی عمران دانشگاه تهران می‌باشد. به …

جزییات بیشتر »

سخنرانی علمی با موضوع: «آشفتگی ناشی از شکست امواج: تلفیق بین مدل سازی عددی و اندازه گیری های میدانی با دقت بالا»

  نکات ثبت نام: ظرفیت سالن محدود و ۳۰ نفر می‌باشد. به محض تکمیل ظرفیت، امکان ثبت نام لغو می گردد. مهلت ثبت‌نام سخنرانی تا روز سه شنبه ۱ بهمن ماه و تاریخ برگزاری روز چهارشنبه ۲ بهمن ماه ساعت ۱۴ لغایت ۱۶ در محل دانشکده مهندسی عمران دانشگاه تهران …

جزییات بیشتر »