صفحه نخست - سخنرانی های انجمن (صفحه 2)

سخنرانی های انجمن

سخنرانی علمی با موضوع: «ملاحظات سازه های سرریز جانبی کلید پیانویی در مجاری روباز»

نکات ثبت نام: سخنرانی به صورت مجازی و در بستر نرم افزار اسکایپ برگزار خواهد شد. ظرفیت شرکت کنندگان در سخنرانی با توجه به محدودیت های شبکه اینترنت محدود و حداکثر ۲۰ نفر می‌باشد. به محض تکمیل ظرفیت، امکان ثبت نام لغو می گردد. مهلت ثبت‌نام سخنرانی تا روز سه شنبه …

جزییات بیشتر »

سخنرانی علمی با موضوع: «اجرای طرحهای سد و نیروگاه های برق آبی با استفاده از روش مشارکت عمومی خصوصی»

نکات ثبت نام: سخنرانی به صورت مجازی و در بستر نرم افزار اسکایپ برگزار خواهد شد. ظرفیت شرکت کنندگان در سخنرانی با توجه به محدودیت های شبکه اینترنت محدود و حداکثر ۲۰ نفر می‌باشد. به محض تکمیل ظرفیت، امکان ثبت نام لغو می گردد. مهلت ثبت‌نام سخنرانی تا روز سه شنبه …

جزییات بیشتر »

سخنرانی علمی با موضوع: «نقد و تشریحی بر عملکرد و کاربری دستگاه سرعت سنج صوتی در مطالعات هیدرولیکی»

    نکات ثبت نام: سخنرانی به صورت مجازی و در بستر نرم افزار اسکایپ برگزار خواهد شد. ظرفیت شرکت کنندگان در سخنرانی با توجه به محدودیت های شبکه اینترنت محدود و حداکثر ۲۰ نفر می‌باشد. به محض تکمیل ظرفیت، امکان ثبت نام لغو می گردد. مهلت ثبت‌نام سخنرانی تا روز …

جزییات بیشتر »

سخنرانی علمی با موضوع: «آبشستگی و آشفتگی، همبستگی ها و تضادها»

      نکات ثبت نام: سخنرانی به صورت مجازی و در بستر نرم افزار اسکایپ برگزار خواهد شد. ظرفیت شرکت کنندگان در سخنرانی با توجه به محدودیت های شبکه اینترنت محدود و حداکثر ۲۰ نفر می‌باشد. به محض تکمیل ظرفیت، امکان ثبت نام لغو می گردد. مهلت ثبت‌نام سخنرانی تا …

جزییات بیشتر »

سخنرانی علمی با موضوع: «روندیابی سیل به روش ماسکینگام چند بازه ای (مبانی و کاربردها)»

    با توجه به زمانبر بودن تکمیل مطالعات مرتبط با موضوع سخنرانی قبلی در خصوص برنامه سازگاری با کم آبی استان گلستان و احتمال بروز تغییراتی در آن، موضوع سخنرانی به روندیابی سیل به روش ماسکینگام چند بازه ای (مبانی و کاربردها) تغییر یافت.  نکات ثبت نام: سخنرانی به …

جزییات بیشتر »

سخنرانی علمی با موضوع: «برنامه ریزی کمی و کیفی منابع آب حوضه آبریز مارون- جراحی»

    نکات ثبت نام: سخنرانی به صورت مجازی و در بستر نرم افزار اسکایپ برگزار خواهد شد. ظرفیت شرکت کنندگان در سخنرانی با توجه به محدودیت های شبکه اینترنت محدود و حداکثر ۲۰ نفر می‌باشد. به محض تکمیل ظرفیت، امکان ثبت نام لغو می گردد. مهلت ثبت‌نام سخنرانی تا روز …

جزییات بیشتر »