صفحه نخست - جلسات انجمن (صفحه 8)

جلسات انجمن

چهارصد و پنجاه و هشتمین جلسه هیأت مدیره انجمن هیدرولیک ایران

چهارصد و پنجاه و هشتمین جلسه هیأت مدیره انجمن هیدرولیک ایران در تاریخ شنبه ۲۴ خردادماه ۱۳۹۹ از ساعت ۱۶ الی ۱۸ در بستر فضای مجازی اسکایپ برگزار گردید. حاضرین جلسه: دکتر مهدی یاسی دکتر امیر صمدی دکتر محسن براهیمی دکتر سیدعلی ایوب زاده دکتر فیروز قاسم زاده دکتر جواد …

جزییات بیشتر »

سیزدهمین جلسه کمیته اعضای جوان

سیزدهمین جلسه رسمی کمیته اعضای جوان انجمن هیدرولیک ایران در تاریخ ­یک شنبه ۱۸ خردادماه ۱۳۹۹ از ساعت ۱۹:۳۰ الی ۲۱:۰۰ در بستر فضای مجازی (اسکایپ) برگزار گردید. حاضرین جلسه: دکتر امیر صمدی مهندس مجتبی محمدی مهندس بشیر فلاحی مهندس احمد فردوسی مهندس علی احسانی فر مهندس مهتاب فرامرزپور مهندس …

جزییات بیشتر »

ششمین جلسه کمیته روابط بین الملل

ششمین جلسه کمیته روابط بین الملل انجمن هیدرولیک ایران در تاریخ پنج شنبه ۱۵ خردادماه ۱۳۹۹ از ساعت ۱۷:۰۰ الی ۱۹:۰۰ در بستر فضای مجازی (اسکایپ) برگزار گردید. حاضرین جلسه: دکتر امیر صمدی دکتر سید حسین مهاجری مهندس حامدرضا حاج قاسم مهندس محمدرضا غلامی دکتر رضا براتی دکتر رضا اسماعیلی دکتر …

جزییات بیشتر »

چهارصد و پنجاه و هفتمین جلسه هیأت مدیره انجمن هیدرولیک ایران

چهارصد و پنجاه و هفتمین جلسه هیأت مدیره انجمن هیدرولیک ایران در تاریخ یک شنبه ۱۱ خردادماه ۱۳۹۹ از ساعت ۱۴ الی ۱۶ در بستر فضای مجازی اسکایپ برگزار گردید. حاضرین جلسه: دکتر مهدی یاسی دکتر امیر صمدی دکتر محسن براهیمی دکتر سیدعلی ایوب زاده دکتر فیروز قاسم زاده دکتر …

جزییات بیشتر »

دوازدهمین جلسه کمیته اعضای جوان

دوازدهمین جلسه رسمی کمیته اعضای جوان انجمن هیدرولیک ایران در تاریخ ­سه شنبه ۳۰ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹ از ساعت ۱۸:۳۰ الی ۱۹:۳۰ در بستر فضای مجازی (اسکایپ) برگزار گردید. حاضرین جلسه: دکتر امیر صمدی مهندس مجتبی محمدی مهندس بشیر فلاحی مهندس احمد فردوسی مهم­ترین موارد مطرح شده در جلسه مذکور …

جزییات بیشتر »

چهارصد و پنجاه و ششمین جلسه هیأت مدیره انجمن هیدرولیک ایران

چهارصد و پنجاه و ششمین جلسه هیأت مدیره انجمن هیدرولیک ایران در تاریخ یک شنبه ۲۸ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹ از ساعت ۱۵:۳۰ الی ۱۷:۴۰ در بستر فضای مجازی اسکایپ برگزار گردید. حاضرین جلسه: دکتر مهدی یاسی دکتر امیر صمدی دکتر محسن براهیمی دکتر سیدعلی ایوب زاده دکتر فیروز قاسم زاده …

جزییات بیشتر »

هفتمین جلسه هیئت تحریریه نشریه هیدرولیک

هفتمین جلسه هیئت تحریریه مجله هیدرولیک در تاریخ چهارشنبه ۲۴ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹ از ساعت ۱۶:۰۰ الی ۱۷:۳۰ در بستر فضای مجازی برگزار گردید. با عنایت به بروز بیماری کوید ۱۹ (کرونا) و برای رعایت فاصله‌گذاری اجتماعی در شرایط پیش آمده در جامعه، جلسه هیات تحریریه در اردیبهشت‌ماه بصورت مجازی …

جزییات بیشتر »

چهارصد و پنجاه و پنجمین جلسه هیأت مدیره انجمن هیدرولیک ایران

چهارصد و پنجاه و پنجمین جلسه هیأت مدیره انجمن هیدرولیک ایران در تاریخ یک شنبه ۲۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹ از ساعت ۱۵:۳۰ الی ۱۸:۰۰ در بستر فضای مجازی اسکایپ برگزار گردید. حاضرین جلسه: دکتر مهدی یاسی دکتر امیر صمدی دکتر محسن براهیمی دکتر سیدعلی ایوب زاده دکتر فیروز قاسم زاده …

جزییات بیشتر »

چهارصد و پنجاه و چهارمین جلسه هیأت مدیره انجمن هیدرولیک ایران

چهارصد و پنجاه و چهارمین جلسه هیأت مدیره انجمن هیدرولیک ایران در تاریخ سه شنبه ۶ اسفندماه ۱۳۹۸ از ساعت ۱۶:۰۰ الی ۱۹:۰۰ در محل دفتر انجمن هیدرولیک ایران برگزار گردید. حاضرین جلسه: دکتر مسعود منتظری نمین دکتر مهدی یاسی دکتر امیر صمدی دکتر محسن براهیمی دکتر سیدعلی ایوب زاده …

جزییات بیشتر »

پنجمین جلسه کمیته روابط بین الملل

پنجمین جلسه کمیته روابط بین الملل انجمن هیدرولیک ایران در تاریخ یک­شنبه ۴ اسفندماه ۱۳۹۸ از ساعت ۱۷:۰۰ الی ۱۹:۳۰ در محل دفتر انجمن هیدرولیک ایران برگزار گردید. حاضرین جلسه: دکتر امیر صمدی دکتر سید حسین مهاجری مهندس حامدرضا حاج قاسم مهندس محمدرضا غلامی مهم­ترین موارد مطرح شده در جلسه …

جزییات بیشتر »