صفحه نخست - جلسات انجمن (صفحه 7)

جلسات انجمن

چهارصد و شصت و دومین جلسه هیأت مدیره انجمن هیدرولیک ایران

چهارصد و شصت و دومین جلسه هیأت مدیره انجمن هیدرولیک ایران در تاریخ یکشنبه ۲ شهریورماه ۱۳۹۹ از ساعت ۱۷ الی ۱۹ در بستر فضای مجازی اسکایپ برگزار گردید. حاضرین جلسه: دکتر مهدی یاسی مهندس مسعود حکمی دکتر محسن براهیمی دکتر سیدعلی ایوب زاده دکتر فیروز قاسم زاده دکتر جواد …

جزییات بیشتر »

پانزدهمین جلسه کمیته اعضای جوان

پانزدهمین جلسه رسمی کمیته اعضای جوان انجمن هیدرولیک ایران در تاریخ ­پنج شنبه ۲۳ مردادماه ۱۳۹۹ از ساعت ۱۹:۰۰ الی ۲۰:۳۰ در بستر فضای مجازی (اسکایپ) برگزار گردید. حاضرین جلسه: دکتر امیر صمدی مهندس مجتبی محمدی مهندس بشیر فلاحی مهندس احمد فردوسی مهندس تکین خراسانچیان مهندس احمدرضا حبیبی مهندس مهتاب …

جزییات بیشتر »

اولین جلسه کمیته تخصصی مهندسی رودخانه

اولین جلسه رسمی کمیته مهندسی رودخانه انجمن هیدرولیک ایران با ترکیب جدید در تاریخ ­چهارشنبه ۲۲ مردادماه ۱۳۹۹ از ساعت ۱۷:۰۰ الی ۱۸:۰۰ در بستر فضای مجازی (اسکایپ) برگزار گردید. حاضرین جلسه: دکتر حسام فولادفر دکتر محمود شفاعی بجستان دکتر مهدی یاسی دکتر سید حسین مهاجری دکتر سیدعلی ایوب زاده …

جزییات بیشتر »

چهارصد و شصت و یکمین جلسه هیأت مدیره انجمن هیدرولیک ایران

چهارصد و شصت و یکمین جلسه هیأت مدیره انجمن هیدرولیک ایران در تاریخ یکشنبه ۱۹ مردادماه ۱۳۹۹ از ساعت ۱۷ الی ۱۹ در بستر فضای مجازی اسکایپ برگزار گردید. حاضرین جلسه: دکتر مهدی یاسی مهندس مسعود حکمی دکتر امیر صمدی دکتر محسن براهیمی دکتر سیدعلی ایوب زاده دکتر فیروز قاسم …

جزییات بیشتر »

نهمین جلسه هیئت تحریریه نشریه هیدرولیک

نهمین جلسه هیئت تحریریه مجله هیدرولیک در تاریخ چهارشنبه ۱۵ مردادماه ۱۳۹۹ از ساعت ۱۷:۰۰ الی ۱۸:۱۵ در بستر فضای مجازی برگزار گردید. اهم موارد مورد بررسی در جلسه به شرح زیر می‌باشند: ۱- آقای دکتر صمدی گزارشی از آخرین وضعیت مقالات شماره های تابستان و پاییز ۹۹ برای اعضای …

جزییات بیشتر »

هفتمین جلسه کمیته روابط بین الملل

هفتمین جلسه کمیته روابط بین الملل انجمن هیدرولیک ایران در تاریخ پنج شنبه ۹ مردادماه ۱۳۹۹ از ساعت ۱۷:۰۰ الی ۱۸:۰۰ در بستر فضای مجازی (اسکایپ) برگزار گردید. حاضرین جلسه: دکتر امیر صمدی مهندس محمدرضا غلامی دکتر رضا براتی مهندس مازیار سبزه‌پرور مهندس یونس شاهسونی   مهم­ترین موارد مطرح شده …

جزییات بیشتر »

چهارصد و شصتمین جلسه هیأت مدیره انجمن هیدرولیک ایران

چهارصد و شصتمین جلسه هیأت مدیره انجمن هیدرولیک ایران در تاریخ یکشنبه ۵ مردادماه ۱۳۹۹ از ساعت ۱۷ الی ۱۹ در بستر فضای مجازی اسکایپ برگزار گردید. حاضرین جلسه: دکتر مهدی یاسی مهندس مسعود حکمی دکتر امیر صمدی دکتر محسن براهیمی دکتر سیدعلی ایوب زاده دکتر فیروز قاسم زاده دکتر …

جزییات بیشتر »

چهاردهمین جلسه کمیته اعضای جوان

چهاردهمین جلسه رسمی کمیته اعضای جوان انجمن هیدرولیک ایران در تاریخ ­پنج شنبه ۱۲ تیرماه ۱۳۹۹ از ساعت ۱۹:۳۰ الی ۲۰:۳۰ در بستر فضای مجازی (اسکایپ) برگزار گردید. حاضرین جلسه: دکتر امیر صمدی مهندس مجتبی محمدی مهندس بشیر فلاحی مهندس احمد فردوسی مهندس مهتاب فرامرزپور مهندس معصومه هاشم پور در …

جزییات بیشتر »

چهارصد و پنجاه و نهمین جلسه هیأت مدیره انجمن هیدرولیک ایران

چهارصد و پنجاه و نهمین جلسه هیأت مدیره انجمن هیدرولیک ایران در تاریخ یکشنبه ۸ تیرماه ۱۳۹۹ از ساعت ۱۶ الی ۱۸ در بستر فضای مجازی اسکایپ برگزار گردید. حاضرین جلسه: دکتر مهدی یاسی دکتر امیر صمدی دکتر محسن براهیمی دکتر سیدعلی ایوب زاده دکتر فیروز قاسم زاده دکتر جواد …

جزییات بیشتر »

هشتمین جلسه هیئت تحریریه نشریه هیدرولیک

هشتمین جلسه هیئت تحریریه مجله هیدرولیک در تاریخ سه شنبه ۲۷ خردادماه ۱۳۹۹ از ساعت ۱۷:۰۰ الی ۱۹:۰۰ در بستر فضای مجازی برگزار گردید. اهم موارد مورد بررسی در جلسه به شرح زیر می‌باشند: ۱- آقای دکتر صمدی گزارشی از مدت زمان بین دریافت و پذیرش مقالات ارائه نمودند. بر …

جزییات بیشتر »