صفحه نخست - جلسات انجمن

جلسات انجمن

پانصد و هشتمین جلسه هیأت مدیره انجمن هیدرولیک ایران

پانصد و هشتمین جلسه هیأت مدیره انجمن هیدرولیک ایران در تاریخ یکشنبه ۶ آذرماه ۱۴۰۱ از ساعت ۱۸:۰۰ الی ۱۹:۴۵ در بستر فضای مجازی اسکایپ برگزار گردید.   حاضرین جلسه: مهندس مسعود حکمی دکتر جواد احدیان دکتر فیروز قاسم زاده دکتر امیر صمدی دکتر سیدعلی ایوب زاده دکتر محسن براهیمی …

جزییات بیشتر »

پانصد و هفتمین جلسه هیأت مدیره انجمن هیدرولیک ایران

پانصد و هفتمین جلسه هیأت مدیره انجمن هیدرولیک ایران در تاریخ یکشنبه ۲۲ آبانماه ۱۴۰۱ از ساعت ۱۸:۰۰ الی ۱۹:۴۰ در بستر فضای مجازی اسکایپ برگزار گردید.   حاضرین جلسه: مهندس مسعود حکمی دکتر جواد احدیان دکتر مهدی یاسی دکتر امیر صمدی دکتر سیدعلی ایوب زاده دکتر محسن براهیمی دکتر …

جزییات بیشتر »

پانصد و ششمین جلسه هیأت مدیره انجمن هیدرولیک ایران

پانصد و ششمین جلسه هیأت مدیره انجمن هیدرولیک ایران در تاریخ یکشنبه ۱۵ آبانماه ۱۴۰۱ از ساعت ۱۷:۰۰ الی ۱۹:۰۰ در بستر فضای مجازی اسکایپ برگزار گردید.   حاضرین جلسه: مهندس مسعود حکمی دکتر جواد احدیان دکتر مهدی یاسی دکتر امیر صمدی دکتر سیدعلی ایوب زاده دکتر محسن براهیمی دکتر …

جزییات بیشتر »

یازدهمین جلسه کمیته تخصصی مهندسی رودخانه

یازدهمین جلسه کمیته مهندسی رودخانه انجمن هیدرولیک ایران در تاریخ شنبه ۱۹ شهریورماه ۱۴۰۱ از ساعت ۲۰:۰۰ الی ۲۱:۰۰ در بستر فضای مجازی (اسکایپ) برگزار گردید. حاضرین جلسه: حسین عزیزی نادیان صبا سوری امیر صمدی آرش احمدی امین عبادی فر محمدجواد استاد تهرانی حامد عباس نژاد مصطفی نشاسته گر مرتضی …

جزییات بیشتر »

پانصد و پنجمین جلسه هیأت مدیره انجمن هیدرولیک ایران

پانصد و پنجمین جلسه هیأت مدیره انجمن هیدرولیک ایران در تاریخ یکشنبه ۲۰ شهریورماه ۱۴۰۱ از ساعت ۱۸:۰۰ الی ۱۹:۳۰ در بستر فضای مجازی اسکایپ برگزار گردید.   حاضرین جلسه: دکتر امیر صمدی دکتر سیدعلی ایوب زاده دکتر محسن براهیمی دکتر فیروز قاسم زاده دکتر عباس طالقانی (بازرس انجمن) دکتر …

جزییات بیشتر »

پانصد و چهارمین جلسه هیأت مدیره انجمن هیدرولیک ایران

پانصد و چهارمین جلسه هیأت مدیره انجمن هیدرولیک ایران در تاریخ یکشنبه ۶ شهریورماه ۱۴۰۱ از ساعت ۱۸:۰۰ الی ۱۹:۳۰ در بستر فضای مجازی اسکایپ برگزار گردید. حاضرین جلسه: مهندس مسعود حکمی دکتر امیر صمدی دکتر سیدعلی ایوب زاده دکتر محسن براهیمی دکتر جواد احدیان دکتر عباس طالقانی (بازرس انجمن) …

جزییات بیشتر »

دهمین جلسه کمیته تخصصی مهندسی رودخانه

دهمین جلسه کمیته مهندسی رودخانه انجمن هیدرولیک ایران در تاریخ چهارشنبه ۱۵ خردادماه ۱۴۰۱ از ساعت ۱۹:۰۰ الی ۱۹:۳۰ در بستر فضای مجازی (اسکایپ) برگزار گردید. حاضرین جلسه: حسین عزیزی نادیان صبا سوری امیر صمدی مجتبی صانعی نوشین دانشور آقایی محمدرضا مطلبی زاده نسیم سوری نسیم وفایی راد یاسین آقایی …

جزییات بیشتر »

پانصد و سومین جلسه هیأت مدیره انجمن هیدرولیک ایران

پانصد و سومین جلسه هیأت مدیره انجمن هیدرولیک ایران در تاریخ یکشنبه ۱۹ تیرماه ۱۴۰۱ از ساعت ۱۷:۰۰ الی ۱۸:۱۵ در بستر فضای مجازی اسکایپ برگزار گردید. حاضرین جلسه: مهندس مسعود حکمی دکتر امیر صمدی دکتر سیدعلی ایوب زاده دکتر عباس طالقانی (بازرس انجمن) غایبین: دکتر مهدی یاسی دکتر فیروز …

جزییات بیشتر »

پانصد و دومین جلسه هیأت مدیره انجمن هیدرولیک ایران

پانصد و دومین جلسه هیأت مدیره انجمن هیدرولیک ایران در تاریخ یکشنبه ۲۹ خردادماه ۱۴۰۱ از ساعت ۱۸:۰۰ الی ۱۹:۳۰ در بستر فضای مجازی اسکایپ برگزار گردید. حاضرین جلسه: دکتر مهدی یاسی دکتر امیر صمدی دکتر محسن براهیمی دکتر جواد احدیان دکتر فیروز قاسم زاده دکتر سیدعلی ایوب زاده دکتر …

جزییات بیشتر »

پانصد و یکمین جلسه هیأت مدیره انجمن هیدرولیک ایران

پانصد و یکمین جلسه هیأت مدیره انجمن هیدرولیک ایران در تاریخ یکشنبه ۸ خردادماه ۱۴۰۱ از ساعت ۱۸:۰۰ الی ۲۰:۱۵ در بستر فضای مجازی اسکایپ برگزار گردید. حاضرین جلسه: مهندس مسعود حکمی دکتر مهدی یاسی دکتر امیر صمدی دکتر محسن براهیمی دکتر جواد احدیان دکتر فیروز قاسم زاده دکتر سیدعلی …

جزییات بیشتر »