صفحه نخست - جلسات انجمن

جلسات انجمن

دهمین جلسه کمیته تخصصی مهندسی رودخانه

دهمین جلسه کمیته مهندسی رودخانه انجمن هیدرولیک ایران در تاریخ چهارشنبه ۱۵ خردادماه ۱۴۰۱ از ساعت ۱۹:۰۰ الی ۱۹:۳۰ در بستر فضای مجازی (اسکایپ) برگزار گردید. حاضرین جلسه: حسین عزیزی نادیان صبا سوری امیر صمدی مجتبی صانعی نوشین دانشور آقایی محمدرضا مطلبی زاده نسیم سوری نسیم وفایی راد یاسین آقایی …

جزییات بیشتر »

پانصد و سومین جلسه هیأت مدیره انجمن هیدرولیک ایران

پانصد و سومین جلسه هیأت مدیره انجمن هیدرولیک ایران در تاریخ یکشنبه ۱۹ تیرماه ۱۴۰۱ از ساعت ۱۷:۰۰ الی ۱۸:۱۵ در بستر فضای مجازی اسکایپ برگزار گردید. حاضرین جلسه: مهندس مسعود حکمی دکتر امیر صمدی دکتر سیدعلی ایوب زاده دکتر عباس طالقانی (بازرس انجمن) غایبین: دکتر مهدی یاسی دکتر فیروز …

جزییات بیشتر »

پانصد و دومین جلسه هیأت مدیره انجمن هیدرولیک ایران

پانصد و دومین جلسه هیأت مدیره انجمن هیدرولیک ایران در تاریخ یکشنبه ۲۹ خردادماه ۱۴۰۱ از ساعت ۱۸:۰۰ الی ۱۹:۳۰ در بستر فضای مجازی اسکایپ برگزار گردید. حاضرین جلسه: دکتر مهدی یاسی دکتر امیر صمدی دکتر محسن براهیمی دکتر جواد احدیان دکتر فیروز قاسم زاده دکتر سیدعلی ایوب زاده دکتر …

جزییات بیشتر »

پانصد و یکمین جلسه هیأت مدیره انجمن هیدرولیک ایران

پانصد و یکمین جلسه هیأت مدیره انجمن هیدرولیک ایران در تاریخ یکشنبه ۸ خردادماه ۱۴۰۱ از ساعت ۱۸:۰۰ الی ۲۰:۱۵ در بستر فضای مجازی اسکایپ برگزار گردید. حاضرین جلسه: مهندس مسعود حکمی دکتر مهدی یاسی دکتر امیر صمدی دکتر محسن براهیمی دکتر جواد احدیان دکتر فیروز قاسم زاده دکتر سیدعلی …

جزییات بیشتر »

نهمین جلسه کمیته تخصصی مهندسی رودخانه

نهمین جلسه کمیته مهندسی رودخانه انجمن هیدرولیک ایران در تاریخ دو­شنبه ۲ خردادماه ۱۴۰۱ از ساعت ۱۹:۳۰ الی ۲۰:۳۰ در بستر فضای مجازی (اسکایپ) برگزار گردید. حاضرین جلسه: حسین عزیزی نادیان صبا سوری امیر صمدی نوشین دانشور آقایی امین عبادی فر محمدجواد استاد میرزا تهرانی اشکان پی بالا نورالدین شمس …

جزییات بیشتر »

شانزدهمین جلسه هیئت تحریریه نشریه هیدرولیک

شانزدهمین جلسه هیئت تحریریه مجله هیدرولیک در تاریخ چهارشنبه ۲۸ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ از ساعت ۱۶:۰۰ الی ۱۷:۱۵ در بستر فضای مجازی برگزار گردید. در این جلسه ابتدا آقای دکتر صمدی گزارش مقدماتی از فعالیت‌های مجله ارائه نمودند و سپس موارد زیر مطرح و تصمیم مقتضی اتحاذ گردید: ۱- آقای …

جزییات بیشتر »

جلسه دبیران کمیته های تخصصی انجمن با دبیر انجمن

 جلسه دبیران کمیته های تخصصی انجمن با دبیر انجمن هیدرولیک ایران در تاریخ شنبه ۲۴ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ از ساعت ۲۰:۰۰ الی ۲۱:۳۰ در بستر فضای مجازی اسکایپ برگزار گردید.   حاضرین جلسه: دکتر امیر صمدی (دبیر انجمن) دکتر حمید کاردان مقدم (دبیر کمیته هیدرولیک آب زیرزمینی) مهندس معصومه هاشم …

جزییات بیشتر »

پانصدمین جلسه هیأت مدیره انجمن هیدرولیک ایران

پانصدمین جلسه هیأت مدیره انجمن هیدرولیک ایران در تاریخ یکشنبه ۱۸ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ از ساعت ۱۸:۰۰ الی ۲۰:۱۰ در بستر فضای مجازی اسکایپ برگزار گردید. حاضرین جلسه: مهندس مسعود حکمی دکتر مهدی یاسی دکتر امیر صمدی دکتر محسن براهیمی دکتر جواد احدیان دکتر فیروز قاسم زاده دکتر سیدعلی ایوب …

جزییات بیشتر »

چهارصد و نود و نهمین جلسه هیأت مدیره انجمن هیدرولیک ایران

چهارصد و نود و نهمین جلسه هیأت مدیره انجمن هیدرولیک ایران در تاریخ یکشنبه ۲۸ فروردین ماه ۱۴۰۱ از ساعت ۱۸:۰۰ الی ۱۹:۳۰ در بستر فضای مجازی اسکایپ برگزار گردید. حاضرین جلسه: مهندس مسعود حکمی دکتر مهدی یاسی دکتر امیر صمدی دکتر محسن براهیمی دکتر جواد احدیان دکتر فیروز قاسم …

جزییات بیشتر »

اولین جلسه کمیته تخصصی سیستم های انتقال و شبکه های توزیع آب

اولین جلسه کمیته سیستم های انتقال و شبکه های توزیع انجمن هیدرولیک ایران در تاریخ سه شنبه ۲۴ اسفندماه ۱۴۰۰ از ساعت ۱۹:۰۰ الی ۲۰:۰۰ در بستر فضای مجازی (اسکایپ) برگزار گردید. حاضرین جلسه: محسن سلیمانی بابرصاد عباس صفائی امیر صمدی معصومه هاشم پور مهدی زینی وند محمد سالخورده حقیقی …

جزییات بیشتر »