صفحه نخست - جلسات انجمن

جلسات انجمن

چهارصد و هفتاد و دومین جلسه هیأت مدیره انجمن هیدرولیک ایران

چهارصد و هفتاد و دومین جلسه هیأت مدیره انجمن هیدرولیک ایران در تاریخ یکشنبه ۲۱ دیماه ۱۳۹۹ از ساعت ۱۷ الی ۱۹ در بستر فضای مجازی اسکایپ برگزار گردید. حاضرین جلسه: دکتر مهدی یاسی دکتر امیر صمدی دکتر محسن براهیمی دکتر جواد احدیان مهندس مسعود حکمی دکتر فیروز قاسم زاده …

جزییات بیشتر »

دومین جلسه کمیته تخصصی هیدرولیک زیست محیطی

دومین جلسه رسمی کمیته تخصصی هیدرولیک زیست محیطی انجمن هیدرولیک ایران در تاریخ ­شنبه ۱۳ دی ماه ۱۳۹۹ از ساعت ۱۷:۰۰ الی ۱۸:۳۰ در بستر فضای مجازی (اسکایپ) برگزار گردید. حاضرین جلسه: دکتر محبوبه حاجی اسماعیلی دکتر امیر صمدی دکتر محمد قلی زاده دکتر مهدی صدیق کیا دکتر ابوالفضل عزیزیان …

جزییات بیشتر »

چهارصد و هفتاد و یکمین جلسه هیأت مدیره انجمن هیدرولیک ایران

چهارصد و هفتاد و یکمین جلسه هیأت مدیره انجمن هیدرولیک ایران در تاریخ یکشنبه ۷ دیماه ۱۳۹۹ از ساعت ۱۷ الی ۱۹ در بستر فضای مجازی اسکایپ برگزار گردید. حاضرین جلسه: دکتر مهدی یاسی دکتر امیر صمدی دکتر محسن براهیمی دکتر جواد احدیان مهندس مسعود حکمی دکتر فیروز قاسم زاده …

جزییات بیشتر »

چهارصد و هفتادمین جلسه هیأت مدیره انجمن هیدرولیک ایران

چهارصد و هفتادمین جلسه هیأت مدیره انجمن هیدرولیک ایران در تاریخ یکشنبه ۳۰ آذرماه ۱۳۹۹ از ساعت ۱۶ الی ۱۷:۱۵ در بستر فضای مجازی اسکایپ برگزار گردید. حاضرین جلسه: دکتر مهدی یاسی دکتر امیر صمدی دکتر محسن براهیمی دکتر جواد احدیان مهندس مسعود حکمی دکتر فیروز قاسم زاده دکتر عباس …

جزییات بیشتر »

هفدهمین جلسه کمیته اعضای جوان

هفدهمین جلسه رسمی کمیته اعضای جوان انجمن هیدرولیک ایران در تاریخ ­پنج شنبه ۲۰ آذرماه ۱۳۹۹ از ساعت ۱۹:۰۰ الی ۲۰:۰۰ در بستر فضای مجازی (اسکایپ) برگزار گردید. حاضرین جلسه: دکتر امیر صمدی مهندس احمد فردوسی مهندس احمدرضا حبیبی مهندس معصومه هاشم پور مهندس سعید آریامنش مهندس علی احسانی فر …

جزییات بیشتر »

یازدهمین جلسه هیئت تحریریه نشریه هیدرولیک

یازدهمین جلسه هیئت تحریریه مجله هیدرولیک در تاریخ چهارشنبه ۱۹ آذرماه ۱۳۹۹ از ساعت ۱۷:۰۰ الی ۱۸:۰۰ در بستر فضای مجازی برگزار گردید. اهم موارد مورد بررسی در جلسه به شرح زیر می‌باشند: ۱- آقای دکتر صمدی گزارشی از انتشار شماره پاییز ارائه نمودند و همچنین آخرین وضعیت مقالات شماره …

جزییات بیشتر »

چهارصد و شصت و نهمین جلسه هیأت مدیره انجمن هیدرولیک ایران

چهارصد و شصت و نهمین جلسه هیأت مدیره انجمن هیدرولیک ایران در تاریخ یکشنبه ۱۶ آذرماه ۱۳۹۹ از ساعت ۱۷ الی ۱۹:۱۵ در بستر فضای مجازی اسکایپ برگزار گردید. حاضرین جلسه: دکتر مهدی یاسی دکتر امیر صمدی دکتر محسن براهیمی دکتر سیدعلی ایوب زاده دکتر جواد احدیان مهندس مسعود حکمی …

جزییات بیشتر »

چهارصد و شصت و هشتمین جلسه هیأت مدیره انجمن هیدرولیک ایران

چهارصد و شصت و هشتمین جلسه هیأت مدیره انجمن هیدرولیک ایران در تاریخ یکشنبه ۲ آذرماه ۱۳۹۹ از ساعت ۱۷ الی ۱۹:۰۰ در بستر فضای مجازی اسکایپ برگزار گردید. حاضرین جلسه: دکتر مهدی یاسی دکتر امیر صمدی دکتر محسن براهیمی دکتر سیدعلی ایوب زاده دکتر جواد احدیان مهندس مسعود حکمی …

جزییات بیشتر »

نهمین جلسه کمیته روابط بین الملل

نهمین جلسه کمیته روابط بین الملل انجمن هیدرولیک ایران در تاریخ پنج شنبه ۲۹ آبانماه ۱۳۹۹ از ساعت ۱۹:۰۰ الی ۲۱:۰۰ در بستر فضای مجازی (اسکایپ) برگزار گردید. حاضرین جلسه: دکتر امیر صمدی دکتر سیدحسین مهاجری مهندس معصومه هاشم پور دکتر رضا براتی مهندس امیرفرید مجتهدی مهندس مازیار سبزه‌پرور مهندس …

جزییات بیشتر »

چهارصد و شصت و هفتمین جلسه هیأت مدیره انجمن هیدرولیک ایران

چهارصد و شصت و هفتمین جلسه هیأت مدیره انجمن هیدرولیک ایران در تاریخ یکشنبه ۱۸ آبان ماه ۱۳۹۹ از ساعت ۱۷ الی ۱۸:۴۵ در بستر فضای مجازی اسکایپ برگزار گردید. حاضرین جلسه: دکتر مهدی یاسی دکتر امیر صمدی دکتر محسن براهیمی دکتر سیدعلی ایوب زاده دکتر جواد احدیان مهندس مسعود …

جزییات بیشتر »