صفحه نخست - جلسات انجمن

جلسات انجمن

پانصد و بيست و ششمين جلسه هيأت مديره انجمن هيدروليک ايران

پانصد و بيست و ششمين جلسه هيأت مديره انجمن هيدروليک ايران در تاريخ يکشنبه ۹ مهرماه ۱۴۰۲ از ساعت ۱۸:۰۰ الی ۱۹:۳۰ در بستر فضای مجازی اسکايپ برگزار گرديد.   حاضرين جلسه: دکتر سيدعلی ايوب زاده دکتر جواد احديان دکتر محسن براهيمی دکتر سيدحسين مهاجری دکتر عباس طالقانی (بازرس انجمن) …

جزییات بیشتر »

هجدهمين جلسه هيئت تحريريه نشريه هيدروليک

هجدهمين جلسه هيئت تحريريه مجله هيدروليک در تاريخ چهارشنبه ۲۹ شهريورماه ۱۴۰۲ از ساعت ۱۶:۰۰ الی ۱۷:۱۵ در بستر فضای مجازی برگزار گردید. در اين جلسه ابتدا آقای دکتر شفاعی ضمن خوش‌آمدگويی از حضور اعضا محترم هيات تحريريه در جلسه تشکر کردند و در ادامه گزارشی از فعاليت‌های انجام شده …

جزییات بیشتر »

پانصد و بيست و پنجمين جلسه هيأت مديره انجمن هيدروليک ايران

پانصد و بيست و پنجمين جلسه هيأت مديره انجمن هيدروليک ايران در تاريخ يکشنبه ۱۹ شهريورماه ۱۴۰۲ از ساعت ۱۹:۰۰ الی ۲۰:۱۵ در بستر فضای مجازی اسکايپ برگزار گرديد.   حاضرين جلسه: مهندس مسعود حکمی دکتر فيروز قاسم زاده دکتر سيدعلی ايوب زاده دکتر جواد احديان دکتر محسن براهيمی دکتر …

جزییات بیشتر »

پانصد و بيست و چهارمين جلسه هيأت مديره انجمن هيدروليک ايران

پانصد و بيست و چهارمين جلسه هيأت مديره انجمن هيدروليک ايران در تاريخ يکشنبه ۱۲ شهريورماه ۱۴۰۲ از ساعت ۱۸:۰۰ الی ۲۰:۲۰ در بستر فضای مجازی اسکايپ برگزار گرديد.   حاضرين جلسه: دکتر سيدعلی ايوب زاده دکتر جابر سلطانی دکتر جواد احديان دکتر محسن براهيمی دکتر سيدحسين مهاجری دکتر عباس …

جزییات بیشتر »

هفدهمين جلسه کميته روابط بين الملل

هفدهمين جلسه کميته روابط بين الملل انجمن هيدروليک ايران در تاريخ شنبه ۲۸ مردادماه ۱۴۰۲ از ساعت ۱۹:۰۰ الی ۲۰:۳۰ در بستر فضای مجازی (اسکايپ) برگزار گرديد. حاضرين جلسه: سيدحسين مهاجری معصومه هاشم پور امير صمدی سامان جوادی محمد جواد استاد ميرزا تهرانی مازيار سبزه پرور   مهم­ترين موارد مطرح …

جزییات بیشتر »

پانصد و بيست و سومين جلسه هيأت مديره انجمن هيدروليک ايران

پانصد و بيست و سومين جلسه هيأت مديره انجمن هيدروليک ايران در تاريخ يکشنبه ۲۹ مردادماه ۱۴۰۲ از ساعت ۱۸:۰۰ الی ۲۰:۱۰ در بستر فضای مجازی اسکايپ برگزار گرديد.   حاضرين جلسه: مهندس مسعود حکمی دکتر سيدعلی ايوب زاده دکتر جواد احديان دکتر محسن براهيمی دکتر سيدحسين مهاجری دکتر فيروز …

جزییات بیشتر »

پانصد و بيست و دومين جلسه هيأت مديره انجمن هيدروليک ايران

پانصد و بيست و دومين جلسه هيأت مديره انجمن هيدروليک ايران در تاريخ يکشنبه ۲۵ تيرماه ۱۴۰۲ از ساعت ۱۸:۰۰ الی ۲۰:۳۰ در بستر فضای مجازی اسکايپ برگزار گرديد.   حاضرين جلسه: مهندس مسعود حکمی دکتر سيدعلی ايوب زاده دکتر جواد احديان دکتر محسن براهيمی دکتر سيدحسين مهاجری دکتر فيروز …

جزییات بیشتر »

پانصد و بيست و يکمين جلسه هيأت مديره انجمن هيدروليک ايران

پانصد و بيست و يکمين جلسه هيأت مديره انجمن هيدروليک ايران در تاريخ يکشنبه ۴ تيرماه ۱۴۰۲ از ساعت ۱۸:۰۰ الی ۲۰:۲۰ در بستر فضای مجازی اسکايپ برگزار گرديد.   حاضرين جلسه: مهندس مسعود حکمی دکتر سيدعلی ايوب زاده دکتر جواد احديان دکتر محسن براهيمی دکتر سيدحسين مهاجری دکتر جابر …

جزییات بیشتر »

دوازدهمين جلسه کميته تخصصی مهندسی رودخانه

دوازدهمين جلسه کميته مهندسی رودخانه انجمن هيدروليک ايران در تاريخ يکشنبه ۲۱ خردادماه ۱۴۰۲ از ساعت ۱۹:۳۰ الی ۲۰:۱۵ در بستر فضای مجازی (اسکايپ) برگزار گرديد. حاضرين جلسه: حسين عزيزی ناديان صبا سوری فرشاد علیپور کاظم اله دادی نسیم وفايی راد محمد قادری مهدی سوری زينب اميری پريسا پورعابدينی دوازدهمين …

جزییات بیشتر »

پانصد و بيستمين جلسه هيأت مديره انجمن هيدروليک ايران

پانصد و بيستمين جلسه هيأت مديره انجمن هيدروليک ايران در تاريخ يکشنبه ۲۱ خردادماه ۱۴۰۲ از ساعت ۱۸:۰۰ الی ۲۰:۱۰ در بستر فضای مجازی اسکايپ برگزار گرديد.   حاضرين جلسه: مهندس مسعود حکمی دکتر سيدعلی ايوب زاده دکتر جواد احديان دکتر محسن براهيمی دکتر سيدحسين مهاجری دکتر جابر سلطانی دکتر …

جزییات بیشتر »