صفحه نخست - جلسات انجمن

جلسات انجمن

چهارصد و هفتاد و هفتمین جلسه هیأت مدیره انجمن هیدرولیک ایران

چهارصد و هفتاد و هفتمین جلسه هیأت مدیره انجمن هیدرولیک ایران در تاریخ یکشنبه ۲۲ فروردین ماه ۱۴۰۰ از ساعت ۱۸:۳۰ الی ۲۰:۰۰ در بستر فضای مجازی اسکایپ برگزار گردید. حاضرین جلسه: دکتر مهدی یاسی دکتر امیر صمدی دکتر محسن براهیمی دکتر جواد احدیان مهندس مسعود حکمی دکتر فیروز قاسم …

جزییات بیشتر »

دوازدهمین جلسه هیئت تحریریه نشریه هیدرولیک

دوازدهمین جلسه هیئت تحریریه مجله هیدرولیک در تاریخ چهارشنبه ۲۰ اسفندماه ۱۳۹۹ از ساعت ۱۷:۰۰ الی ۱۹:۰۰ در بستر فضای مجازی برگزار گردید. اهم موارد مورد بررسی در جلسه به شرح زیر می‌باشند: ۱- آقای دکتر صمدی گزارشی از انتشار شماره زمستان ارائه نمودند و همچنین آخرین وضعیت مقالات شماره …

جزییات بیشتر »

چهارصد و هفتاد و ششمین جلسه هیأت مدیره انجمن هیدرولیک ایران

چهارصد و هفتاد و ششمین جلسه هیأت مدیره انجمن هیدرولیک ایران در تاریخ سه شنبه ۱۹ اسفندماه ۱۳۹۹ از ساعت ۱۹:۰۰ الی ۲۱:۱۵ در بستر فضای مجازی اسکایپ برگزار گردید. حاضرین جلسه: دکتر مهدی یاسی دکتر امیر صمدی دکتر محسن براهیمی دکتر جواد احدیان مهندس مسعود حکمی دکتر فیروز قاسم …

جزییات بیشتر »

چهارصد و هفتاد و پنجمین جلسه هیأت مدیره انجمن هیدرولیک ایران

چهارصد و هفتاد و پنجمین جلسه هیأت مدیره انجمن هیدرولیک ایران در تاریخ یکشنبه ۳ اسفندماه ۱۳۹۹ از ساعت ۱۷:۳۰ الی ۲۰:۳۰ در بستر فضای مجازی اسکایپ برگزار گردید. حاضرین جلسه: دکتر مهدی یاسی دکتر امیر صمدی دکتر محسن براهیمی دکتر جواد احدیان مهندس مسعود حکمی دکتر فیروز قاسم زاده …

جزییات بیشتر »

چهارصد و هفتاد و چهارمین جلسه هیأت مدیره انجمن هیدرولیک ایران

چهارصد و هفتاد و چهارمین جلسه هیأت مدیره انجمن هیدرولیک ایران در تاریخ یکشنبه ۱۹ بهمن ماه ۱۳۹۹ از ساعت ۱۷:۰۰ الی ۱۹:۱۵ در بستر فضای مجازی اسکایپ برگزار گردید. حاضرین جلسه: دکتر مهدی یاسی دکتر امیر صمدی دکتر محسن براهیمی دکتر جواد احدیان مهندس مسعود حکمی دکتر فیروز قاسم …

جزییات بیشتر »

دهمین جلسه کمیته روابط بین الملل

دهمین جلسه کمیته روابط بین الملل انجمن هیدرولیک ایران در تاریخ پنج شنبه ۹ بهمن ماه ۱۳۹۹ از ساعت ۱۷:۰۰ الی ۱۹:۱۵ در بستر فضای مجازی (اسکایپ) برگزار گردید. حاضرین جلسه: دکتر امیر صمدی دکتر سیدحسین مهاجری مهندس معصومه هاشم پور دکتر حامد سرکرده مهندس امیرفرید مجتهدی مهندس مازیار سبزه‌پرور …

جزییات بیشتر »

چهارصد و هفتاد و سومین جلسه هیأت مدیره انجمن هیدرولیک ایران

چهارصد و هفتاد و سومین جلسه هیأت مدیره انجمن هیدرولیک ایران در تاریخ یکشنبه ۵ بهمن ماه ۱۳۹۹ از ساعت ۱۷:۰۰ الی ۱۹:۲۰ در بستر فضای مجازی اسکایپ برگزار گردید. حاضرین جلسه: دکتر مهدی یاسی دکتر امیر صمدی دکتر محسن براهیمی دکتر جواد احدیان مهندس مسعود حکمی دکتر فیروز قاسم …

جزییات بیشتر »

هجدهمین جلسه کمیته اعضای جوان

هجدهمین جلسه رسمی کمیته اعضای جوان انجمن هیدرولیک ایران در تاریخ ­پنج شنبه ۲ بهمن ماه ۱۳۹۹ از ساعت ۱۹:۰۰ الی ۲۰:۰۰ در بستر فضای مجازی (اسکایپ) برگزار گردید. حاضرین جلسه: دکتر امیر صمدی مهندس احمد فردوسی مهندس احمدرضا حبیبی مهندس معصومه هاشم پور مهندس مجتبی محمدی   مهمترین مصوبات …

جزییات بیشتر »

چهارصد و هفتاد و دومین جلسه هیأت مدیره انجمن هیدرولیک ایران

چهارصد و هفتاد و دومین جلسه هیأت مدیره انجمن هیدرولیک ایران در تاریخ یکشنبه ۲۱ دیماه ۱۳۹۹ از ساعت ۱۷ الی ۱۹ در بستر فضای مجازی اسکایپ برگزار گردید. حاضرین جلسه: دکتر مهدی یاسی دکتر امیر صمدی دکتر محسن براهیمی دکتر جواد احدیان مهندس مسعود حکمی دکتر فیروز قاسم زاده …

جزییات بیشتر »

دومین جلسه کمیته تخصصی هیدرولیک زیست محیطی

دومین جلسه رسمی کمیته تخصصی هیدرولیک زیست محیطی انجمن هیدرولیک ایران در تاریخ ­شنبه ۱۳ دی ماه ۱۳۹۹ از ساعت ۱۷:۰۰ الی ۱۸:۳۰ در بستر فضای مجازی (اسکایپ) برگزار گردید. حاضرین جلسه: دکتر محبوبه حاجی اسماعیلی دکتر امیر صمدی دکتر محمد قلی زاده دکتر مهدی صدیق کیا دکتر ابوالفضل عزیزیان …

جزییات بیشتر »