صفحه نخست - جلسات انجمن (صفحه 6)

جلسات انجمن

چهارصد و شصت و هفتمین جلسه هیأت مدیره انجمن هیدرولیک ایران

چهارصد و شصت و هفتمین جلسه هیأت مدیره انجمن هیدرولیک ایران در تاریخ یکشنبه ۱۸ آبان ماه ۱۳۹۹ از ساعت ۱۷ الی ۱۸:۴۵ در بستر فضای مجازی اسکایپ برگزار گردید. حاضرین جلسه: دکتر مهدی یاسی دکتر امیر صمدی دکتر محسن براهیمی دکتر سیدعلی ایوب زاده دکتر جواد احدیان مهندس مسعود …

جزییات بیشتر »

دومین جلسه کمیته تخصصی مهندسی رودخانه

دومین جلسه رسمی کمیته مهندسی رودخانه انجمن هیدرولیک ایران با ترکیب جدید در تاریخ ­چهارشنبه ۳۰ مهرماه ۱۳۹۹ از ساعت ۱۷:۳۰ الی ۱۸:۴۵ در بستر فضای مجازی (اسکایپ) برگزار گردید. حاضرین جلسه: دکتر حسام فولادفر دکتر مهدی یاسی دکتر سید حسین مهاجری دکتر امیر صمدی دکتر سمیه کریم پور مهندس …

جزییات بیشتر »

اولین جلسه کمیته تخصصی هیدرولیک زیست محیطی

اولین جلسه رسمی کمیته تخصصی هیدرولیک زیست محیطی انجمن هیدرولیک ایران در تاریخ ­سه شنبه ۲۹ مهرماه ۱۳۹۹ از ساعت ۱۵:۰۰ الی ۱۶:۲۰ در بستر فضای مجازی (اسکایپ) برگزار گردید. حاضرین جلسه: دکتر محبوبه حاجی اسماعیلی دکتر امیر صمدی دکتر محمد قلی زاده دکتر مهدی صدیق کیا مهندس بهمن فکوری …

جزییات بیشتر »

چهارصد و شصت و ششمین جلسه هیأت مدیره انجمن هیدرولیک ایران

چهارصد و شصت و ششمین جلسه هیأت مدیره انجمن هیدرولیک ایران در تاریخ یکشنبه ۲۷ مهرماه ۱۳۹۹ از ساعت ۱۷ الی ۱۸:۳۰ در بستر فضای مجازی اسکایپ برگزار گردید. حاضرین جلسه: دکتر مهدی یاسی دکتر امیر صمدی دکتر محسن براهیمی دکتر سیدعلی ایوب زاده دکتر جواد احدیان دکتر عباس طالقانی …

جزییات بیشتر »

هشتمین جلسه کمیته روابط بین الملل

هشتمین جلسه کمیته روابط بین الملل انجمن هیدرولیک ایران در تاریخ پنج شنبه ۲۴ مهرماه ۱۳۹۹ از ساعت ۱۸:۰۰ الی ۱۹:۱۵ در بستر فضای مجازی (اسکایپ) برگزار گردید. حاضرین جلسه: دکتر امیر صمدی دکتر سیدحسین مهاجری مهندس معصومه هاشم پور دکتر رضا اسماعیلی مهندس امیرفرید مجتهدی مهندس مازیار سبزه‌پرور مهندس …

جزییات بیشتر »

دهمین جلسه هیئت تحریریه نشریه هیدرولیک

دهمین جلسه هیئت تحریریه مجله هیدرولیک در تاریخ چهارشنبه ۱۶ مهرماه ۱۳۹۹ از ساعت ۱۷:۰۰ الی ۱۸:۳۰ در بستر فضای مجازی برگزار گردید. اهم موارد مورد بررسی در جلسه به شرح زیر می‌باشند: ۱- آقای دکتر صمدی گزارشی از آخرین وضعیت مقالات شماره پاییز ۹۹ برای اعضای هیئت تحریریه ارائه …

جزییات بیشتر »

چهارصد و شصت و پنجمین جلسه هیأت مدیره انجمن هیدرولیک ایران

چهارصد و شصت و پنجمین جلسه هیأت مدیره انجمن هیدرولیک ایران در تاریخ یکشنبه ۱۳ مهرماه ۱۳۹۹ از ساعت ۱۷ الی ۱۹ در بستر فضای مجازی اسکایپ برگزار گردید. حاضرین جلسه: دکتر مهدی یاسی مهندس مسعود حکمی دکتر امیر صمدی دکتر محسن براهیمی دکتر سیدعلی ایوب زاده دکتر فیروز قاسم …

جزییات بیشتر »

شانزدهمین جلسه کمیته اعضای جوان

شانزدهمین جلسه رسمی کمیته اعضای جوان انجمن هیدرولیک ایران در تاریخ ­پنج شنبه ۱۰ مهرماه ۱۳۹۹ از ساعت ۱۹:۰۰ الی ۲۱:۰۰ در بستر فضای مجازی (اسکایپ) برگزار گردید. حاضرین جلسه: دکتر امیر صمدی مهندس مجتبی محمدی مهندس بشیر فلاحی مهندس احمد فردوسی مهندس تکین خراسانچیان مهندس احمدرضا حبیبی مهندس مهتاب …

جزییات بیشتر »

چهارصد و شصت و چهارمین جلسه هیأت مدیره انجمن هیدرولیک ایران

چهارصد و شصت و چهارمین جلسه هیأت مدیره انجمن هیدرولیک ایران در تاریخ یکشنبه ۳۰ شهریورماه ۱۳۹۹ از ساعت ۱۷ الی ۱۹:۱۵ در بستر فضای مجازی اسکایپ برگزار گردید. حاضرین جلسه: دکتر مهدی یاسی مهندس مسعود حکمی دکتر امیر صمدی دکتر محسن براهیمی دکتر سیدعلی ایوب زاده دکتر فیروز قاسم …

جزییات بیشتر »

چهارصد و شصت و سومین جلسه هیأت مدیره انجمن هیدرولیک ایران

چهارصد و شصت و سومین جلسه هیأت مدیره انجمن هیدرولیک ایران در تاریخ یکشنبه ۱۶ شهریورماه ۱۳۹۹ از ساعت ۱۷ الی ۱۹ در بستر فضای مجازی اسکایپ برگزار گردید. حاضرین جلسه: دکتر مهدی یاسی مهندس مسعود حکمی دکتر امیر صمدی دکتر محسن براهیمی دکتر سیدعلی ایوب زاده دکتر فیروز قاسم …

جزییات بیشتر »