صفحه نخست - جلسات انجمن (صفحه 13)

جلسات انجمن

چهارصد و بیست و هفتمین جلسه هیئت مدیره انجمن هیدرولیک ایران

‌چهارصد و بیست و هفتمین جلسه هیئت مدیره انجمن هیدرولیک ایران در تاریخ سه‌شنبه ۱۳ آذر ماه ۱۳۹۷ از ساعت ۱۷ الی ۱۹:۳۰ در محل دفتر انجمن هیدرولیک ایران برگزار گردید. حاضرین جلسه: دکتر مسعود منتظری نمین دکتر مهدی یاسی دکتر امیر صمدی دکتر جابر سلطانی دکتر مجتبی صانعی دکتر …

جزییات بیشتر »

چهارصد و بیست و ششمین جلسه هیئت مدیره انجمن هیدرولیک ایران

‌چهارصد و بیست و ششمین جلسه هیئت مدیره انجمن هیدرولیک ایران در تاریخ سه‌شنبه ۲۹ آبان ماه ۱۳۹۷ از ساعت ۱۷ الی ۱۹:۳۰ در محل دفتر انجمن هیدرولیک ایران برگزار گردید. حاضرین جلسه: دکتر مسعود منتظری نمین دکتر مهدی یاسی دکتر امیر صمدی دکتر جابر سلطانی دکتر مجتبی صانعی دکتر …

جزییات بیشتر »

چهارمین جلسه کمیته اعضای جوان

چهارمین جلسه رسمی کمیته اعضای جوان انجمن هیدرولیک ایران در تاریخ پنج­شنبه ۸ آذر ماه ۱۳۹۷ از ساعت ۱۰ الی ۱۲ در محل دفتر انجمن هیدرولیک ایران برگزار گردید. حاضرین جلسه: دکتر امیر صمدی مهندس مجتبی محمدی مهندس سامانتا یوسفی مهندس احمد فردوسی مهم­ترین موارد مطرح شده در جلسه مذکور …

جزییات بیشتر »

اولین جلسه رسمی کمیته روابط بین‌الملل

‌‌اولین جلسه رسمی کمیته روابط بین‌الملل انجمن هیدرولیک ایران در تاریخ پنج‌شنبه ۱ آذر ماه ۱۳۹۷ از ساعت ۱۰ الی ۱۲ در محل دفتر انجمن هیدرولیک ایران برگزار گردید. حاضرین جلسه: دکتر امیر صمدی دکتر سید حسین مهاجری مهندس محمدرضا غلامی مهندس محمد افرازی مهندس امیرفرید مجتهدی مهندس بابک افشین‌فر …

جزییات بیشتر »

اولین جلسه رسمی کمیته سازه‌ها و مدل‌های هیدرولیکی

‌‌اولین جلسه رسمی کمیته سازه‌ها و مدل‌های هیدرولیکی انجمن هیدرولیک ایران در تاریخ پنج‌شنبه ۱۰ آبان ماه ۱۳۹۷ از ساعت ۹:۳۰ الی ۱۱ در محل دفتر انجمن هیدرولیک ایران برگزار گردید. حاضرین جلسه: دکتر امیر صمدی دکتر مجتبی صانعی دکتر روح‌انگیز اختری مهندس سامانتا یوسفی مهندس مجتبی محمدی مهندس بابک …

جزییات بیشتر »

سومین جلسه رسمی کمیته اعضای جوان

سومین جلسه رسمی کمیته اعضای جوان انجمن هیدرولیک ایران در تاریخ پنج‌شنبه ۵ مهر ماه ۱۳۹۷ از ساعت ۹:۱۵ الی ۱۱:۰۰ در محل دفتر انجمن هیدرولیک ایران برگزار گردید. حاضرین جلسه: دکتر امیر صمدی مهندس مجتبی محمدی مهندس سامانتا یوسفی مهندس احمد فردوسی اهم موارد مورد بحث و بررسي در …

جزییات بیشتر »

دومین جلسه کمیته اعضای جوان

‌‌دومین جلسه رسمی کمیته اعضای جوان انجمن هیدرولیک ایران در تاریخ سه‌شنبه ۱۶ مرداد ماه ۱۳۹۷ از ساعت ۱۵:۳۰ الی ۱۶:۴۵ در محل دفتر انجمن هیدرولیک ایران برگزار گردید. حاضرین جلسه: دکتر امیر صمدی مهندس سامانتا یوسفی مهندس احمد فردوسی مهندس مجتبی محمدی مهندس سید احمد داورپناه اهم موارد مورد …

جزییات بیشتر »

‌چهارصد و هجدهمین جلسه هیئت مدیره انجمن هیدرولیک ایران

‌چهارصد و هجدهمین جلسه هیئت مدیره انجمن هیدرولیک ایران در تاریخ سه‌شنبه ۱۶ مرداد ماه ۱۳۹۷ از ساعت ۱۷ الی ۲۰:۳۰ در محل دفتر انجمن هیدرولیک ایران برگزار گردید. حاضرین جلسه: دکتر مسعود منتظری نمین دکتر مهدی یاسی دکتر امیر صمدی دکتر جابر سلطانی دکتر مجتبی صانعی دکتر مجتبی نوری …

جزییات بیشتر »

‌چهارصد و هفدهمین جلسه هیئت مدیره انجمن هیدرولیک ایران

‌چهارصد و هفدهمین جلسه هیئت مدیره انجمن هیدرولیک ایران در تاریخ سه‌شنبه ۲ مرداد ماه ۱۳۹۷ از ساعت ۱۷ الی ۲۰:۳۰ در محل دفتر انجمن هیدرولیک ایران برگزار گردید. حاضرین جلسه: دکتر مسعود منتظری نمین دکتر مهدی یاسی دکتر امیر صمدی دکتر جابر سلطانی دکتر مجتبی صانعی دکتر اکبر صفرزاده …

جزییات بیشتر »

اولین جلسه رسمی کمیته اعضای جوان

‌‌اولین جلسه رسمی کمیته اعضای جوان انجمن هیدرولیک ایران در تاریخ پنج‌شنبه ۲۱ تیر ماه ۱۳۹۷ از ساعت ۱۱ الی ۱۲:۴۵ در محل دفتر انجمن هیدرولیک ایران برگزار گردید. حاضرین جلسه: دکتر مسعود منتظری نمین دکتر امیر صمدی مهندس سامانتا یوسفی مهندس محمود نعمتی مهندس فراز گرگین پاوه مهندس احمد …

جزییات بیشتر »