صفحه نخست - جلسات انجمن (صفحه 14)

جلسات انجمن

اولین جلسه رسمی کمیته سازه‌ها و مدل‌های هیدرولیکی

‌‌اولین جلسه رسمی کمیته سازه‌ها و مدل‌های هیدرولیکی انجمن هیدرولیک ایران در تاریخ پنج‌شنبه ۱۰ آبان ماه ۱۳۹۷ از ساعت ۹:۳۰ الی ۱۱ در محل دفتر انجمن هیدرولیک ایران برگزار گردید. حاضرین جلسه: دکتر امیر صمدی دکتر مجتبی صانعی دکتر روح‌انگیز اختری مهندس سامانتا یوسفی مهندس مجتبی محمدی مهندس بابک …

جزییات بیشتر »

سومین جلسه رسمی کمیته اعضای جوان

سومین جلسه رسمی کمیته اعضای جوان انجمن هیدرولیک ایران در تاریخ پنج‌شنبه ۵ مهر ماه ۱۳۹۷ از ساعت ۹:۱۵ الی ۱۱:۰۰ در محل دفتر انجمن هیدرولیک ایران برگزار گردید. حاضرین جلسه: دکتر امیر صمدی مهندس مجتبی محمدی مهندس سامانتا یوسفی مهندس احمد فردوسی اهم موارد مورد بحث و بررسي در …

جزییات بیشتر »

دومین جلسه کمیته اعضای جوان

‌‌دومین جلسه رسمی کمیته اعضای جوان انجمن هیدرولیک ایران در تاریخ سه‌شنبه ۱۶ مرداد ماه ۱۳۹۷ از ساعت ۱۵:۳۰ الی ۱۶:۴۵ در محل دفتر انجمن هیدرولیک ایران برگزار گردید. حاضرین جلسه: دکتر امیر صمدی مهندس سامانتا یوسفی مهندس احمد فردوسی مهندس مجتبی محمدی مهندس سید احمد داورپناه اهم موارد مورد …

جزییات بیشتر »

‌چهارصد و هجدهمین جلسه هیئت مدیره انجمن هیدرولیک ایران

‌چهارصد و هجدهمین جلسه هیئت مدیره انجمن هیدرولیک ایران در تاریخ سه‌شنبه ۱۶ مرداد ماه ۱۳۹۷ از ساعت ۱۷ الی ۲۰:۳۰ در محل دفتر انجمن هیدرولیک ایران برگزار گردید. حاضرین جلسه: دکتر مسعود منتظری نمین دکتر مهدی یاسی دکتر امیر صمدی دکتر جابر سلطانی دکتر مجتبی صانعی دکتر مجتبی نوری …

جزییات بیشتر »

‌چهارصد و هفدهمین جلسه هیئت مدیره انجمن هیدرولیک ایران

‌چهارصد و هفدهمین جلسه هیئت مدیره انجمن هیدرولیک ایران در تاریخ سه‌شنبه ۲ مرداد ماه ۱۳۹۷ از ساعت ۱۷ الی ۲۰:۳۰ در محل دفتر انجمن هیدرولیک ایران برگزار گردید. حاضرین جلسه: دکتر مسعود منتظری نمین دکتر مهدی یاسی دکتر امیر صمدی دکتر جابر سلطانی دکتر مجتبی صانعی دکتر اکبر صفرزاده …

جزییات بیشتر »

اولین جلسه رسمی کمیته اعضای جوان

‌‌اولین جلسه رسمی کمیته اعضای جوان انجمن هیدرولیک ایران در تاریخ پنج‌شنبه ۲۱ تیر ماه ۱۳۹۷ از ساعت ۱۱ الی ۱۲:۴۵ در محل دفتر انجمن هیدرولیک ایران برگزار گردید. حاضرین جلسه: دکتر مسعود منتظری نمین دکتر امیر صمدی مهندس سامانتا یوسفی مهندس محمود نعمتی مهندس فراز گرگین پاوه مهندس احمد …

جزییات بیشتر »

‌چهارصد و شانزدهمین جلسه هیئت مدیره انجمن هیدرولیک ایران

‌چهارصد و شانزدهمین جلسه هیئت مدیره انجمن هیدرولیک ایران در تاریخ پنج‌شنبه ۲۱ تیر ماه ۱۳۹۷ از ساعت ۸ الی ۱۱ در محل دفتر انجمن هیدرولیک ایران برگزار گردید. حاضرین جلسه: دکتر مسعود منتظری نمین دکتر مهدی یاسی دکتر امیر صمدی دکتر جابر سلطانی دکتر مجتبی صانعی دکتر محسن براهیمی …

جزییات بیشتر »

چهارصد و پانزدهمین جلسه هیئت مدیره انجمن هیدرولیک ایران

‌چهارصد و پانزدهمین جلسه هیئت مدیره انجمن هیدرولیک ایران در تاریخ پنج‌شنبه ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۷ از ساعت ۱۰ الی ۱۳ در محل دفتر انجمن هیدرولیک ایران برگزار گردید. حاضرین جلسه: دکتر مسعود منتظری نمین دکتر مهدی یاسی دکتر امیر صمدی دکتر جابر سلطانی دکتر مجتبی صانعی دکتر محسن براهیمی …

جزییات بیشتر »

چهارصد و دوازدهمین جلسه هیئت مدیره انجمن هیدرولیک ایران

‌چهارصد و دوازدهمین جلسه هیئت مدیره انجمن هیدرولیک ایران در تاریخ چهارشنبه ۱۹ اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۷ از ساعت ۱۰:۳۰ الی ۱۴ در محل شرکت مدیریت منابع آب ایران برگزار گردید. حاضرین جلسه: دکتر مسعود منتظری نمین دکتر مهدی یاسی دکتر امیر صمدی دکتر جابر سلطانی دکتر مجتبی نوری دکتر محسن براهیمی …

جزییات بیشتر »

چهارصد و نهمین جلسه هیئت مدیره انجمن هیدرولیک ایران

چهارصد و نهمین جلسه هیئت مدیره انجمن هیدرولیک ایران در تاریخ پنج‌شنبه ۲۳ فروردین‌ماه ۱۳۹۷ از ساعت ۸ الی ۱۱ در محل دبیرخانه انجمن برگزار گردید. حاضرین جلسه: دکتر مسعود منتظری نمین دکتر امیر صمدی دکتر جابر سلطانی دکتر مجتبی صانعی دکتر اکبر صفرزاده دکتر محسن براهیمی (عضو علی‌البدل هیئت …

جزییات بیشتر »