صفحه نخست - سخنرانی های انجمن

سخنرانی های انجمن

سخنرانی علمی با موضوع: «الزامات و کلیات تعیین جریان زیست محیطی با روشهای مبتنی بر اکوهیدرولیک در رودخانه های ایران»

    نکات ثبت نام: سخنرانی به صورت مجازی و در بستر نرم افزار اسکایپ برگزار خواهد شد. ظرفیت شرکت کنندگان در سخنرانی با توجه به محدودیت های شبکه اینترنت محدود و حداکثر ۲۰ نفر می‌باشد. به محض تکمیل ظرفیت، امکان ثبت نام لغو می گردد. مهلت ثبت‌نام سخنرانی تا روز …

جزییات بیشتر »

سخنرانی علمی با موضوع: «مطالعه ساختار جریان در کانال مرکب و حرکت رسوبات بستر منفرد در سیلابدشت»

      نکات ثبت نام: سخنرانی به صورت مجازی و در بستر نرم افزار اسکایپ برگزار خواهد شد. ظرفیت شرکت کنندگان در سخنرانی با توجه به محدودیت های شبکه اینترنت محدود و حداکثر ۲۰ نفر می‌باشد. به محض تکمیل ظرفیت، امکان ثبت نام لغو می گردد. مهلت ثبت‌نام سخنرانی تا …

جزییات بیشتر »