صفحه نخست - اخبار انجمن - اولین جلسه هیات تحریریه نشریه علمی پژوهش های مهندسی آب ایران

اولین جلسه هیات تحریریه نشریه علمی پژوهش های مهندسی آب ایران

اولین جلسه هیات تحریریه نشریه علمی پژوهشهای مهندسی آب ایران در تاریخ ۱۴۰۰/۰۵/۲۳ از ساعت ۱۸:۰۰ لغایت ۲۰:۱۵ به منظور تصمیم گیری برای فراخوان پذیرش مقاله، تقسیم کار و فرمت کار هیات تحریریه و جلسات بصورت اسکایپی برگزار گردید:

حاضرین:
مدیران نشریه
– دکتر محمود رضا ملائی نیا (مدیر مسئول نشریه، دانشیار دانشگاه زابل)
– دکتر سید علی ایوب زاده (سردبیرنشریه، استاد دانشگاه تربیت مدرس)
– دکتر جمشید پیری (مدیر داخلی نشریه، دانشگاه زابل)
– دکتر امیر صمدی (مدیر اجرائی نشریه، استادیار دانشگاه بین المللی امام خمینی-ره)

هیات تحریریه:
– دکتر سید علی ایوب زاده (سردبیرنشریه، استاد دانشگاه تربیت مدرس)
– دکتر مهدی اژدری مقدم (عضو هیات تحریریه، استاد دانشگاه سیستان و بلوچستان)
– دکترجواد بهمنش (عضو هیات تحریریه، استاد دانشگاه ارومیه)
– دکتر مسعود قدسیان (عضو هیات تحریریه، استاد دانشگاه تربیت مدرس)
– دکتر جمال محمدولی سامانی (عضو هیات تحریریه، استاد دانشگاه تربیت مدرس)
– دکتر فرزاد حسن پور (عضو هیات تحریریه، دانشیار دانشگاه زابل)
– دکتر معصومه دلبری (عضو هیات تحریریه، دانشیار دانشگاه زابل)
– دکتر مجتبی صانعی (عضو هیات تحریریه، دانشیار پژوهشکده حفاظت آب و آبخیزداری)
– دکتر بهروز کشتهگر (عضو هیات تحریریه، دانشیار دانشگاه زابل)

غائبین:
– دکتر محمد فغفور مغربی (عضو هیات تحریریه، استاد دانشگاه فردوسی مشهد)

اعضای بین المللی نشریه:
– دکتر Ozgur Kisi (عضو هیات تحریریه، استاد دانشگاه ایالتی ایلیای گرجستان)

 

دستور جلسه :
– معرفی مختصر هر یک از همکاران هیات تحریریه توسط خودشان.
– تبیین و ارائه نظرات به منظور برنامه زمانبندی شده فراخوان عمومی، اختصاصی و فردی همکاران هیات تحریریه در اخذ،
. داوری، پذیرش سه شماره بهار، تابستان و پاییز ۱۴۰۰
– تبیین فرآیند پذیرش مقاله و آماده سازی هر شماره براساس سایت نشریه.
– تبیین راهنمای نویسندگان
– تبیین فرم تعارض منافع
– تبیین فرم تعهدنامه نویسندگان
– هماهنگی جلسه آتی و جلسه های عادی هیات تحریریه.
– سایر موارد مورد نظر اعضای محترم هیات تحریریه.

 

۱- در آغازجلسه و پس از پخش تلاوت آیاتی چند از قرآن کریم، آقای دکتر ایوب زاده به عنوان سردبیر نشریه ضمن عرض خیرمقدم و معرفی خود، از مدیر مسئول نشریه خواستند که گزارشی از شکل گیری و گرفتن مجوز نشریه و تشکیل هیات تحریریه و … ارائه نموده و سپس اعضای محترم هیات تحریریه به طور مختصر خودشان و زمینه های تخصصی مربوطه را معرفی کنند.
۲- اقای دکتر ملائی نیا بعنوان مدیر مسئول نشریه، موارد زیر را مطرح نمودند:
– پس از پذیرش و اخذ مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در تاریخ ۱۴۰۰/۰۲/۲۵، سایت نشریه در وبگاه سیناوب طراحی و تا کنون ۸۰ درصد داده های مورد نیاز نشریه به تدریج بارگزاری گردیده است، از جمله هدر نشریه مطابق با تفاهم نامه، لوگوی اولیه نشریه، درج نام مدیر مسئول، سردبیر و اعضای هیات تحریریه شامل ۷ استاد تمام و ۴ دانشیار. دکترکیسی (Dr Kisi) عضو بین المللی هیات تحریریه نشریه می باشد که انشاا… با تلاش اعضای محترم در آینده اعضای بین المللی هیات تحریریه افزایش یابد. همچنین، برای مجوز گرفتن شاپا با مرکز اسناد رسمی و کتابخانه مرکزی اقدام شده است.
– برای فراهم ساختن تعداد ۲۴ مقاله لازم برای شماره های بهار، تابستان، و پاییز فراخوان جذب مقاله از طریق معاونت محترم پژوهشی دانشگاه زابل به سایر دانشگاههای کشور، از طریق سامانه های مجازی به همه پژوهشگران دانشگاهی و غیردانشگاهی، و به طور ویژه و مستقیم به استادان برجسته، ارسال خواهد شد.
– تاکید به همکاری بیشتر از اعضای هیات تحریریه برای چاپ ۲۴ مقاله برای دارا شدن نشریه علمی پژوهشی و کسب حداقل رتبه “ب” ازکمیسیون نشریات وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری.
– طرحهای اولیه هیدر و لوگو نشریه ارائه شده است و بزودی طرح نهایی بارگذاری خواهد شد.
– فایل های مربوط به تعارض منافع، تعهد نامه نویسندگان، فرایند پذیرش مقالات، راهنمای نویسندگان، اصول اخلاقی انتشار مقاله بارگذاری تا نظرات اصلاحی اعضا اخذ شود.
– قالب ارجاع منابع براساس نسخه پایه اشپرینگر در نرم افزار EndNote تهیه شده است، براین مبنا که تمام منبعها به صورت انگلیسی ارائه شوند.
۳- آقای دکتر ایوب زاده از اقدامات صورت گرفته توسط مدیر مسئول و مدیر داخلی نشریه، تشکر و تاکیدکردند که تجارب مجله هیدرولیک شامل مقررات و آیین نامه های مربوط به هیات تحریریه و پذیرش و داوری مقالات و …. از نظر قالبها به کارگرفته و درصورت نیاز به تغییر در هر مورد در جلسه هیات تحریریه مطرح گردیده و در صورت تصویب تغییر اصلاحات متناظر اعمال گردد. همچنین با تاکید بر نشر سه شماره بهار، تابستان، و پاییز (۲۴ مقاله) نیاز به زمانبندی مشخص را ضروری دانستند.
۴- آقای دکتر اژدری مقدم، استاد گروه عمران دانشگاه سیستان و بلوچستان، با ابراز خرسندی از حضور در جمع زمینه های فعالیتهای علمی خویش را هیدرومدلینگ و سازه های هیدرولیکی بیان کردند.
۵- آقای دکتر حسن پور، دانشیار گروه مهندسی آب دانشگاه زابل، ابراز داشتند که بیشتر در زمینه مهندسی رودخانه فعالیت می کنند.
۶- آقای دکتر کشته گر، دانشیار گروه عمران دانشگاه زابل، اظهارکردند که به مدلسازی و تحلیل قابلیت اطمینان مدلها و سیستمها علاقه دارند.
۷- سرکار خانم دکتر دلبری، دانشیار گروه آب دانشگاه زابل، علاقه خویش به فعالیت در زمینه مسائل هیدرولیکی آبیاری و زهکشی اعلام کردند.
۸- آقای دکتر صانعی، دانشیار پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری اهواز، بیان داشتند در مورد هیدرولیک رودخانه و کانالهای باز فعالیت میکند.
۹- آقای دکتر قدسیان، استاد گروه عمران دانشگاه تربیت مدرس، نظرات خود را در زمینه های پذیرش و داوری و ضرورت تعیین اسکوپ کار مجله و تعیین دبیران تخصصی مطرح نمودند. ایشان پیشنهادداد که برای ۲ شماره اول،  مقاله ها به صورت سفارشی فراهم گردد و دبیرهای تخصصی مشخص و نقش آنها به صورت ویژه درنظرگرفته شود.
۱۰- آقای دکتر بهمنش، استاد گروه آب دانشگاه ارومیه ضمن معرفی خود، مواردی در خصوص مطالب دستور جلسه ارائه نمودند.
۱۱- آقای دکتر اژدری مقدم پیشنهاد استفاده از استادان سایر رشته های مرتبط به آب نظیر جغرافیای برنامه ریزی شهری در فراخوان مقاله را مطرح نمودند.
۱۲- در فرایند پذیرش مقاله ها مقررشد:
– بند “تمامی مقاله های ارسالی در صورت تأیید یا رد مقاله در آرشیو نشریه نگهداری شده، لذا مقاله های رسیده به هیچ عنوان مسترد نخواهد شد” اصلاح گردید (تمامی مقاله های ارسالی در صورت تأیید یا رد مقاله در آرشیو نشریه بایگانی می شود).
– بند “نویسندگان می توانند در طی یک هفته پس از ارسال مقاله از تصمیم نشریه مبنی بر پذیرش یا رد مقاله درمرحله اولیه ارزیابی آگاهی پیدا نمایند” اصلاح شد (تصمیم نشریه مبنی بر پذیرش یا رد مقاله درمرحله اولیه ارزیابی، حداکثر طی ۷ روزکاری از طریق سامانه به نویسندگان اعلام خواهد شد).

– برای دست یافتن به هدف نشریه حاضر در بند خاتمه روند بررسی و داوری مقاله طی ۸ هفته پس از تصمیم برای ارسال مقاله جهت داوری می باشد؛ اگرچه ممکن است به دلیل تأخیر در پاسخ داوران این مدت زمان تا ۱۰ هفته به طول انجامد. بر پیگیری مجدانه مدیر داخلی و کارشناس دفتر نشریه تاکیدگردید. هر دو روز از طریق ایمیل، تلفن، پیام از طریق سامانه سیناوب یادآوری شود.
۱۳- موارد ذیل مورد موافقت اعضا قرار گرفت:
– هریک از اعضای محترم هیات تحریریه نام دقیق خود را در حساب کاربری خود در اسکایپ ثبت نماید.
– تا دست یافتن به سازوکار اجرائی متقن، جلسه های هیات تحریریه هر دو هفته یکبار و پس از آن ۴۵ روز تشکیل شود.
– سقف زمانی هر جلسه دو ساعت تعیین شد.
– طی دو تا سه روز آینده، هر عضو هیات تحریریه ۵ نویسنده مقاله، دارای مرتبه بالای علمی دانشگاهی (به منظور تسریع در فرآیند آماده سازی مقاله و داوری)، همراه با شماره تلفن آنها، معرفی نمایند.
– هر عضو هیات تحریریه به منظور ایفای نقش دبیر تخصصی، زمینه کاری خود را ترجیحا در چارچوب مواردی که در اسکوپ نشریه در سایت مشخص گردیده تعیین و به اطلاع مدیر داخلی نشریه برسانند.
– برای تعیین کارشناس و ویراستار فارسی و انگلیسی توسط مدیر مسئول و مدیر داخلی اقدام شود.

 

تصاویر جلسه:

اخبار مرتبط

کسب رتبه A و امتیاز ۱۱۵۶ در ارزیابی عملکرد انجمن هیدرولیک ایران توسط کمیسیون انجمن‌های علمی

با توجه به ارزیابی فعالیت‌های انجمن هیدرولیک ایران در سال ۱۴۰۰ توسط کمیسیون انجمن‌های علمی …

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *