صفحه نخست - بازدیدهای انجمن

بازدیدهای انجمن

گزارش بازديد بازه شهری رودخانه کرج (مهرماه ۱۴۰۲)

با همکاری کميته تخصصی مهندسی رودخانه انجمن هيدروليک ايران، بازديد از بازه شهری رودخانه کرج، روز شنبه ۲۹ مهرماه انجام گرديد. آقای دکتر مهدی ياسی، عضو محترم هيئت مديره انجمن هيدروليک ايران سرپرستی اين بازديد را بعهده داشتند. در ادامه تصاويری از اين بازديد ارائه شده است. تصاوير بازديد:   …

جزییات بیشتر »

گزارش بازدید علمی از تاسیسات تامین آب شرب شهر اهواز در رودخانه کارون

با همت کمیته تخصصی سیستم های انتقال و شبکه های توزیع انجمن هیدرولیک ایران و همکاری شهرداری کلان شهر اهواز در راستای شناخت اعضای کمیته سیستم های انتقال و شبکه های توزیع با تاسیسات موجود بر روی رودخانه کارون جهت تامین آب شرب شهر اهواز، بازدیدی از تاسیسات آبگیری تصفیه …

جزییات بیشتر »

گزارش بازدید علمی از سد زاینده رود

با همت کمیته تخصصی سازه ها و مدل های هیدرولیکی انجمن هیدرولیک ایران و همکاری شرکت آب منطقه ای اصفهان، بازدید از سد زاینده رود در نزدیکی شهر اصفهان روز پنج شنبه ۲۵ آذرماه انجام گردید. آقای دکتر عبدالرضا کبیری سامانی، رئیس کمیته تخصصی سازه ها و مدل های هیدرولیکی …

جزییات بیشتر »

گزارش بازدید علمی از پروژه توسعه تصفیه خانه کوت عبداله (اهواز)

با همت کمیته تخصصی سیستم های انتقال و شبکه های توزیع انجمن هیدرولیک ایران و همکاری شرکت آب و فاضلاب شهر اهواز، بازدید از پروژه توسعه تصفیه خانه کوت عبداله (اهواز) در نزدیکی شهر اهواز روز یک شنبه ۱۴ آذرماه انجام گردید. آقای دکتر محسن سلیمانی بابرصاد، رئیس کمیته تخصصی …

جزییات بیشتر »

گزارش بازدید علمی از سد انحرافی شهید کشتگر

با همکاری کمیته تخصصی مهندسی رودخانه انجمن هیدرولیک ایران، بازدید از سد انحرافی شهید کشتگر در نزدیکی شهر ارومیه روز سه شنبه ۱ تیرماه انجام گردید. آقای دکتر مهدی یاسی، رئیس انجمن هیدرولیک ایران سرپرستی این بازدید را بعهده داشتند. در ادامه تصاویری از این بازدید ارائه شده است.    …

جزییات بیشتر »

بازدید علمی از سد انحرافی شهید کشتگر

  نکات مهم: رعایت پروتکل های بهداشتی (استفاده از ماسک) و نداشتن علائم بیماری الزامی است.  در روز بازدید کارت شناسایی خود را به همراه داشته باشید. این بازدید با حضور آقای دکتر مهدی یاسی، رئیس هیات مدیره انجمن هیدرولیک ایران برگزار خواهد شد. در صورتی که مایل به عضویت …

جزییات بیشتر »

گزارش بازدید تصفیه خانه ششم آب تهران

با همکاری کمیته تخصصی جوان انجمن هیدرولیک ایران، بازدید از تصفیه خانه ششم آب تهران روز چهارشنبه ۱۱ دی ماه انجام گردید. آقایان دکتر جابر سلطانی، عضو سابق هیئت مدیره انجمن و دکتر مهدی یاسی، رئیس انجمن هیدرولیک ایران سرپرستی این بازدید را بعهده داشتند. در ادامه تصاویری از این …

جزییات بیشتر »

بازدید علمی از تصفیه خانه ششم آب تهران

  نکات و قوانین بازدید: ظرفیت بازدید محدود و ۲۰ نفر می‌باشد. به محض تکمیل ظرفیت، امکان ثبت نام لغو می گردد. مهلت ثبت‌نام بازدید تا روز یکشنبه ۷ دی ماه (ساعت ۱۱ صبح) و تاریخ انجام بازدید روز چهارشنبه ۱۰ دی ماه ساعت ۹ لغایت ۱۲ می‌باشد. حرکت از …

جزییات بیشتر »

بازدید علمی از موسسه تحقیقات آب

  نکات و قوانین بازدید: ظرفیت بازدید محدود و ۲۰ نفر می‌باشد. به محض تکمیل ظرفیت، امکان ثبت نام لغو می گردد. مهلت ثبت‌نام بازدید تا روز سه‌شنبه ۱۲ آذرماه و تاریخ انجام بازدید روز چهارشنبه ۱۳ آذرماه ساعت ۸:۳۰ لغایت ۱۱ صبح می‌باشد. با توجه به محدودیت زمانی بازدید، شرکت‌کنندگان …

جزییات بیشتر »