صفحه نخست - بازدیدهای انجمن

بازدیدهای انجمن

گزارش بازدید علمی از سد انحرافی شهید کشتگر

با همکاری کمیته تخصصی مهندسی رودخانه انجمن هیدرولیک ایران، بازدید از سد انحرافی شهید کشتگر در نزدیکی شهر ارومیه روز سه شنبه ۱ تیرماه انجام گردید. آقای دکتر مهدی یاسی، رئیس انجمن هیدرولیک ایران سرپرستی این بازدید را بعهده داشتند. در ادامه تصاویری از این بازدید ارائه شده است.    …

جزییات بیشتر »

بازدید علمی از سد انحرافی شهید کشتگر

  نکات مهم: رعایت پروتکل های بهداشتی (استفاده از ماسک) و نداشتن علائم بیماری الزامی است.  در روز بازدید کارت شناسایی خود را به همراه داشته باشید. این بازدید با حضور آقای دکتر مهدی یاسی، رئیس هیات مدیره انجمن هیدرولیک ایران برگزار خواهد شد. در صورتی که مایل به عضویت …

جزییات بیشتر »

گزارش بازدید تصفیه خانه ششم آب تهران

با همکاری کمیته تخصصی جوان انجمن هیدرولیک ایران، بازدید از تصفیه خانه ششم آب تهران روز چهارشنبه ۱۱ دی ماه انجام گردید. آقایان دکتر جابر سلطانی، عضو سابق هیئت مدیره انجمن و دکتر مهدی یاسی، رئیس انجمن هیدرولیک ایران سرپرستی این بازدید را بعهده داشتند. در ادامه تصاویری از این …

جزییات بیشتر »

بازدید علمی از تصفیه خانه ششم آب تهران

  نکات و قوانین بازدید: ظرفیت بازدید محدود و ۲۰ نفر می‌باشد. به محض تکمیل ظرفیت، امکان ثبت نام لغو می گردد. مهلت ثبت‌نام بازدید تا روز یکشنبه ۷ دی ماه (ساعت ۱۱ صبح) و تاریخ انجام بازدید روز چهارشنبه ۱۰ دی ماه ساعت ۹ لغایت ۱۲ می‌باشد. حرکت از …

جزییات بیشتر »

بازدید علمی از موسسه تحقیقات آب

  نکات و قوانین بازدید: ظرفیت بازدید محدود و ۲۰ نفر می‌باشد. به محض تکمیل ظرفیت، امکان ثبت نام لغو می گردد. مهلت ثبت‌نام بازدید تا روز سه‌شنبه ۱۲ آذرماه و تاریخ انجام بازدید روز چهارشنبه ۱۳ آذرماه ساعت ۸:۳۰ لغایت ۱۱ صبح می‌باشد. با توجه به محدودیت زمانی بازدید، شرکت‌کنندگان …

جزییات بیشتر »

بازدید علمی از تصفیه خانه فاضلاب کهریزک

نکات و قوانین بازدید: ظرفیت بازدید محدود و ۲۰ نفر می‌باشد. به محض تکمیل ظرفیت، امکان ثبت نام لغو می گردد. مهلت ثبت‌نام بازدید تا روز یکشنبه ۹ آذرماه و تاریخ انجام بازدید روز سه شنبه ۱۲ آذرماه ساعت ۸ لغایت ۱۳ می‌باشد. با توجه به محدودیت زمانی بازدید، شرکت‌کنندگان باید …

جزییات بیشتر »

بازدید علمی از تصفیه خانه آب تهرانپارس

نکات و قوانین بازدید: ظرفیت بازدید محدود و ۲۰ نفر می‌باشد. به محض تکمیل ظرفیت، امکان ثبت نام لغو می گردد. مهلت ثبت‌نام بازدید تا روز شنبه ۱۶ آذرماه (ساعت ۱۱ صبح) و تاریخ انجام بازدید روز سه شنبه ۱۹ آذرماه ساعت ۹ لغایت ۱۲ می‌باشد. با توجه به محدودیت زمانی بازدید، شرکت‌کنندگان باید …

جزییات بیشتر »

گزارش بازدید بازه شهری رودخانه کرج (خردادماه ۹۸)

با همکاری کمیته تخصصی مهندسی رودخانه انجمن هیدرولیک ایران، بازدید از بازه شهری رودخانه کرج شامل سدهای رسوبگیر برای تغذیه آبخوان شهریار و طرح نابسامان رودخانه کرج در ساحل پارک چمران، عصر روز شنبه ۱۱ خردادماه انجام گردید. آقای دکتر مهدی یاسی، نایب رئیس انجمن هیدرولیک ایران سرپرستی این بازدید …

جزییات بیشتر »

بازدید علمی از بازه شهری رودخانه کرج

  نکات و قوانین بازدید: این بازدید صرفاً برای اعضای انجمن هیدرولیک ایران می باشد. شرکت در بازدید برای اعضای انجمن رایگان بوده و نیاز به ثبت نام ندارد. با توجه به محدودیت زمانی بازدید، شرکت‌کنندگان باید ۱۰ دقیقه قبل از شروع بازدید در مقابل گروه مهندسی آبیاری و آبادانی …

جزییات بیشتر »

گزارش بازدید موسسه تحقیقات آب (خردادماه ۹۸)

با همکاری کمیته تخصصی هیدرولیک زیست محیطی انجمن هیدرولیک ایران، بازدید از آزمایشگاه موسسه تحقیقات آب وزارت نیرو، صبح روز چهار شنبه ۱ خردادماه انجام گردید. آقایان دکتر مجتبی مهرآئین، رئیس کمیته تخصصی هیدرولیک زیست محیطی، دکتر سیدحسین مهاجری، رئیس کمیته تخصصی روابط بین الملل و دکتر شهاب امام زاده، …

جزییات بیشتر »