صفحه نخست - دبیرخانه انجمن هیدرولیک ایران (صفحه 4)

دبیرخانه انجمن هیدرولیک ایران

پانزدهمین جلسه هیأت مدیره اتحادیه انجمن های علوم آب

پانزدهمین جلسه هیأت مدیره اتحادیه انجمن های علوم آب در تاریخ دوشنبه ۲۰ مردادماه  ۱۳۹۹ از ساعت ۱۶:۰۰ الی ۲۰:۳۰ در بستر فضای مجازی (اسکایپ) برگزار گردید. حاضرین جلسه: دکتر مسعود منتظری نمین- انجمن هیدرولیک ایران دکتر سیدعلی ایوب زاده- انجمن مهندسی رودخانه ایران دکتر احمد فاتحی مرج – انجمن …

جزییات بیشتر »

چهارصد و شصت و یکمین جلسه هیأت مدیره انجمن هیدرولیک ایران

چهارصد و شصت و یکمین جلسه هیأت مدیره انجمن هیدرولیک ایران در تاریخ یکشنبه ۱۹ مردادماه ۱۳۹۹ از ساعت ۱۷ الی ۱۹ در بستر فضای مجازی اسکایپ برگزار گردید. حاضرین جلسه: دکتر مهدی یاسی مهندس مسعود حکمی دکتر امیر صمدی دکتر محسن براهیمی دکتر سیدعلی ایوب زاده دکتر فیروز قاسم …

جزییات بیشتر »

نهمین جلسه هیئت تحریریه نشریه هیدرولیک

نهمین جلسه هیئت تحریریه مجله هیدرولیک در تاریخ چهارشنبه ۱۵ مردادماه ۱۳۹۹ از ساعت ۱۷:۰۰ الی ۱۸:۱۵ در بستر فضای مجازی برگزار گردید. اهم موارد مورد بررسی در جلسه به شرح زیر می‌باشند: ۱- آقای دکتر صمدی گزارشی از آخرین وضعیت مقالات شماره های تابستان و پاییز ۹۹ برای اعضای …

جزییات بیشتر »

چهاردهمین جلسه هیأت مدیره اتحادیه انجمن های علوم آب

چهاردهمین جلسه هیأت مدیره اتحادیه انجمن های علوم آب در تاریخ سه شنبه ۱۴ مردادماه  ۱۳۹۹ از ساعت ۱۸:۰۰ الی ۲۰:۴۵ در بستر فضای مجازی (اسکایپ) برگزار گردید. حاضرین جلسه: دکتر مسعود منتظری نمین- انجمن هیدرولیک ایران دکتر سیدعلی ایوب زاده- انجمن مهندسی رودخانه ایران دکتر احمد فاتحی مرج – …

جزییات بیشتر »

سیزدهمین جلسه هیأت مدیره اتحادیه انجمن های علوم آب

سیزدهمین جلسه هیأت مدیره اتحادیه انجمن های علوم آب در تاریخ دوشنبه ۱۳ مردادماه  ۱۳۹۹ از ساعت ۱۷:۰۰ الی ۲۰:۰۰ در بستر فضای مجازی (اسکایپ) برگزار گردید. حاضرین جلسه: دکتر مسعود منتظری نمین و دکتر مهدی یاسی- انجمن هیدرولیک ایران دکتر مسعود تابش- انجمن آب و فاضلاب ایران دکتر سیدعلی …

جزییات بیشتر »

دوازدهمین جلسه هیأت مدیره اتحادیه انجمن های علوم آب

دوازدهمین جلسه هیأت مدیره اتحادیه انجمن های علوم آب در تاریخ جمعه ۱۰ مردادماه  ۱۳۹۹ از ساعت ۱۷:۰۰ الی ۲۰:۳۰ در بستر فضای مجازی (اسکایپ) برگزار گردید. حاضرین جلسه: دکتر مسعود منتظری نمین و دکتر مهدی یاسی- انجمن هیدرولیک ایران دکتر مسعود تابش- انجمن آب و فاضلاب ایران دکتر سیدعلی …

جزییات بیشتر »

هفتمین جلسه کمیته روابط بین الملل

هفتمین جلسه کمیته روابط بین الملل انجمن هیدرولیک ایران در تاریخ پنج شنبه ۹ مردادماه ۱۳۹۹ از ساعت ۱۷:۰۰ الی ۱۸:۰۰ در بستر فضای مجازی (اسکایپ) برگزار گردید. حاضرین جلسه: دکتر امیر صمدی مهندس محمدرضا غلامی دکتر رضا براتی مهندس مازیار سبزه‌پرور مهندس یونس شاهسونی   مهم­ترین موارد مطرح شده …

جزییات بیشتر »

چهارصد و شصتمین جلسه هیأت مدیره انجمن هیدرولیک ایران

چهارصد و شصتمین جلسه هیأت مدیره انجمن هیدرولیک ایران در تاریخ یکشنبه ۵ مردادماه ۱۳۹۹ از ساعت ۱۷ الی ۱۹ در بستر فضای مجازی اسکایپ برگزار گردید. حاضرین جلسه: دکتر مهدی یاسی مهندس مسعود حکمی دکتر امیر صمدی دکتر محسن براهیمی دکتر سیدعلی ایوب زاده دکتر فیروز قاسم زاده دکتر …

جزییات بیشتر »

یازدهمین جلسه هیأت مدیره اتحادیه انجمن های علوم آب

یازدهمین جلسه هیأت مدیره اتحادیه انجمن های علوم آب در تاریخ شنبه ۴ مردادماه  ۱۳۹۹ از ساعت ۱۷:۳۰ الی ۲۰:۴۵ در بستر فضای مجازی (اسکایپ) برگزار گردید. حاضرین جلسه: دکتر مسعود منتظری نمین و دکتر مهدی یاسی- انجمن هیدرولیک ایران دکتر مسعود تابش- انجمن آب و فاضلاب ایران دکتر سیدعلی …

جزییات بیشتر »

دهمین جلسه هیأت مدیره اتحادیه انجمن های علوم آب

دهمین جلسه هیأت مدیره اتحادیه انجمن های علوم آب در تاریخ چهارشنبه ۱ مردادماه  ۱۳۹۹ از ساعت ۱۷:۳۰ الی ۱۸:۰۰ در بستر فضای مجازی (اسکایپ) برگزار گردید. حاضرین جلسه: دکتر مسعود منتظری نمین- انجمن هیدرولیک ایران دکتر مسعود تابش- انجمن آب و فاضلاب ایران دکتر سیدعلی ایوب زاده- انجمن مهندسی …

جزییات بیشتر »