با سلام
احتراماً، انجمن هیدرولیک ایران، با هدف ارزیابی و شناخت نقاط قوت و ضعف خبرنامه چاپ شده در شهریور ماه ۱۳۹۷، از همه عزیزان تقاضا دارد با تکمیل فرم نظرسنجی حاضر در پیشرفت شماره­‌های آتی خبرنامه همکاری نمایند.

دانلود نسخه شهریورماه خبرنامه هیدرولیک