صفحه نخست - یازدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران

یازدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران

یازدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران در تاریخ ۱۶ آبان‌ماه سال ۱۳۹۱ به مدت ۳ روز توسط دانشگاه ارومیه و انجمن هیدرولیک ایران در شهر ارومیه برگزار گردید.

در این کنفرانس، دبیر علمی کنفرانس آقای دکتر حسین رضایی و دبیر اجرایی کنفرانس آقای دکتر بایرامعلی محمدنژاد بودند.

تعداد افراد شرکت‌کننده در این کنفرانس ۷۰۰ نفر بوده است.

جهت دسترسی به مجموعه مقالات یازدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران به این لینک مراجعه نمایید.