صفحه نخست - هفدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران

هفدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران

امروزه افزایش قابل توجه نیازهای آبی از یکسو و کاهش آب سالم و در دسترس از سوی دیگر ، لزوم توجه روزافزون به امر پژوهش در مباحث مربوط به مهندسی آب را بیش از پیش ضروری ساخته است. انجمن هیدرولیک ایران افتخار دارد با برگزاری شانزده دوره کنفرانس هیدرولیک گام هرچند اندک ولی مثبتی در پاسخ به این نیاز ضروری برداشته است. هفدهمين دوره کنفرانس هیدرولیک ایران با همکاری انجمن هیدرولیک ایران و گروه مهندسی عمران دانشگاه شهركرد در شهریور ۱۳۹۷ برگزار خواهد شد. تلاش خواهد شد با همکاری محققان و فرهیختگان صنعت آب کشور همچون ارائه آخرین دست آوردها در زمینه مهندسی هیدرولیک به رفع نیازهای پژوهشی صنعت آب کشور و توجه به بحث های محیط زیست و توسعه پایدار در بحث های مهندسی آب گام های جدی و ارزشمندی برداشت.

محور های کنفرانس عبارتند از:

 • مهندسی رودخانه
 • مهندسی آب و فاضلاب
 • محیط زیست در مهندسی آب
 • مدیریت سیستم های منابع آب
 • کاربرد GIS و RS پر مدیریت منابع آب
 • هیدرولوژی، کلیماتولوژی و تغییرات اقلیم
 • روش های عددی در مهندسی آب
 • هیدرولیک دریا، سواحل و بنادر
 • آب های زیر زمینی، مدلسازی و بهره برداری
 • سد، سازه ها و ماشین های هیدرولیکی
 • ابزار ها و فناوریهای نوین درمهندسی آب
 • مدیریت سیلاب
 • نیروگاه های برقابی، طراحی و بهره برداری

محور اصلی کنفرانس مشارکت در احیای محیط زیست رودخانه ها می باشد.

 

سایت کنفرانس:

http://conf.isc.gov.ir/17hydro96