ضمن عرض تبریک سال نو ! امیدواریم تجربه ی خوبی در استفاده از نسخه جدید وبسایت داشته باشید

گزارش مشکل

هفدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران

امروزه افزایش قابل توجه نیازهای آبی از یکسو و کاهش آب سالم و در دسترس از سوی دیگر ، لزوم توجه روزافزون به امر پژوهش در مباحث مربوط به مهندسی آب را بیش از پیش ضروری ساخته است. انجمن هیدرولیک ایران افتخار دارد با برگزاری شانزده دوره کنفرانس هیدرولیک گام هرچند اندک ولی مثبتی در پاسخ به این نیاز ضروری برداشته است. هفدهمين دوره کنفرانس هیدرولیک ایران با همکاری انجمن هیدرولیک ایران و گروه های مهندسی عمران و مهندسی آب دانشگاه شهركرد در شهریور ۱۳۹۷ برگزار شد. در این کنفرانس با همکاری محققان و فرهیختگان صنعت آب کشور همچون ارائه آخرین دست آوردها در زمینه مهندسی هیدرولیک به رفع نیازهای پژوهشی صنعت آب کشور و توجه به بحث های محیط زیست و توسعه پایدار در بحث های مهندسی آب گام های جدی و ارزشمندی برداشته شد.

محور های کنفرانس عبارتند از:

 • مهندسی رودخانه
 • مهندسی آب و فاضلاب
 • محیط زیست در مهندسی آب
 • مدیریت سیستم های منابع آب
 • کاربرد GIS و RS پر مدیریت منابع آب
 • هیدرولوژی، کلیماتولوژی و تغییرات اقلیم
 • روش های عددی در مهندسی آب
 • هیدرولیک دریا، سواحل و بنادر
 • آب های زیر زمینی، مدلسازی و بهره برداری
 • سد، سازه ها و ماشین های هیدرولیکی
 • ابزار ها و فناوریهای نوین درمهندسی آب
 • مدیریت سیلاب
 • نیروگاه های برقابی، طراحی و بهره برداری

محور اصلی این کنفرانس مشارکت در احیای محیط زیست رودخانه ها بوده است.

 

سایت کنفرانس:

http://conf.isc.gov.ir/17hydro96

دکمه بازگشت به بالا