صفحه نخست - لیست اعضای حقیقی سال ۱۴۰۳ انجمن هیدرولیک ایران

لیست اعضای حقیقی سال ۱۴۰۳ انجمن هیدرولیک ایران

در جدول زیر لیست اعضای حقیقی انجمن هیدرولیک ایران در سال ۱۴۰۳ قابل‌مشاهده است. افرادی که قبلاً عضو انجمن بوده‌اند و نامشان در لیست زیر موجود نمی‌باشد می‌توانند با پرداخت حق عضویت سالیانه از طریق این لینک، مجدداً عضویت خود را در انجمن تمدید نمایند.

ردیفنام و نام خانوادگیآخرین مدرک تحصیلینوع عضویتکد عضویت
سید علی‌اکبر صالحی نیشابوریدکتریافتخاری1374-001-4
محمد نجماییدکتریافتخاری1374-016-4
عباس افشاردکتریافتخاری1374-037-4
محمد محمودیان شوشتریدکتریافتخاری1374-107-4
عباس طالقانیدکتریافتخاری1374-117-4
جواد فرهودیدکتریافتخاری1374-122-4
جلیل ابریشمیدکتریافتخاری1374-134-4
یوسف حسن‌زادهدکتریافتخاری1374-141-4
امیررضا زراتیدکتریافتخاری1374-153-4
محمود جواندکتریافتخاری1374-179-4
محمدکریم بیرامیدکتریافتخاری1374-194-4
محمود شفاعی بجستاندکتریافتخاری1374-217-4
ناصر طالب بیدختیدکتریافتخاری1374-255-4
فیروز تربیتدکتریافتخاری1374-314-4
حسین محمدولی سامانی دکتریافتخاری1374-1111-1
ابوالفصل شمساییدکتریافتخاری1380-553-4
حبیب‌الله بیاتدکتریافتخاری1383-640-4
بهزاد قربانیدکتری افتخاری1385-668-4
امیر صمدیدکتری پیوسته1387-766-1
محمود بینادکتریافتخاری1387-768-4
حیدرعلی کشکولیدکتریافتخاری1393-146-4
حسن احمدی کرویقدکتریافتخاری1395-187-4
مهدی قمشیدکتریافتخاری1398-101-4
علی مهدیان خلیلیکارشناسی ارشدپیوسته1398-171-1
علی شاطريان محمدیکارشناسی ارشدپيوسته1398-231-1
محمد حیدریدکتریپیوسته1398-253-1
محمد حاج رسولیها
کارشناسی ارشدافتخاری1399-241-1
رضا عبدی رادکارشناسی ارشدپيوسته1400-146-1
شیما محمد بیگی
کارشناسی ارشدپیوسته1400-172-1
فرشاد علی پورکارشناسی وابسته1400-195-2
محدثه السادات فخار
کارشناسی ارشدپیوسته1400-197-1
سیدمرتضی حسینیکارشناسی ارشدافتخاری1400-230-4
مجتبی وثوق روحانی
کارشناسی وابسته1401-170-2
آیدبن باخترکارشناسی ارشدپیوسته1402-101-1
محسن قانعدکتریپیوسته1402-102-1
یاسر طهماسبی بیرگانی
دکتریپیوسته1402-104-1
محمد راشکی قلعه نو دکتریپیوسته1402-105-1
ستاره صحراگردکارشناسی ارشدپیوسته1402-106-1
احمدرضا کريمی پورکارشناسی ارشدپیوسته1402-107-1