صفحه نخست - لیست اعضای حقیقی سال ۱۴۰۲ انجمن هیدرولیک ایران

لیست اعضای حقیقی سال ۱۴۰۲ انجمن هیدرولیک ایران

در جدول زیر لیست اعضای حقیقی انجمن هیدرولیک ایران در سال ۱۴۰۲ قابل‌مشاهده است. افرادی که قبلاً عضو انجمن بوده‌اند و نامشان در لیست زیر موجود نمی‌باشد می‌توانند با پرداخت حق عضویت سالیانه از طریق این لینک، مجدداً عضویت خود را در انجمن تمدید نمایند.

ردیفنام و نام خانوادگیآخرین مدرک تحصیلینوع عضویتکد عضویت
سید علی‌اکبر صالحی نیشابوریدکتریافتخاری1374-001-4
محمد نجماییدکتریافتخاری1374-016-4
عباس افشاردکتریافتخاری1374-037-4
محمد محمودیان شوشتریدکتریافتخاری1374-107-4
عباس طالقانیدکتریافتخاری1374-117-4
جواد فرهودیدکتریافتخاری1374-122-4
جلیل ابریشمیدکتریافتخاری1374-134-4
یوسف حسن‌زادهدکتریافتخاری1374-141-4
امیررضا زراتیدکتریافتخاری1374-153-4
محمود جواندکتریافتخاری1374-179-4
محمدکریم بیرامیدکتریافتخاری1374-194-4
محمود شفاعی بجستاندکتریافتخاری1374-217-4
ناصر طالب بیدختیدکتریافتخاری1374-255-4
فیروز تربیتدکتریافتخاری1374-314-4
حسین محمدولی سامانی دکتریافتخاری1374-1111-1
محسن براهیمیدکتریپیوسته1377-617-1
ابوالفصل شمساییدکتریافتخاری1380-553-4
حبیب‌الله بیاتدکتریافتخاری1383-640-4
بهزاد قربانیدکتری افتخاری1385-668-4
امیر صمدیدکتری پیوسته1387-766-1
محمود بینادکتریافتخاری1387-768-4
سیدحسین مهاجریدکتریپیوسته1388-789-1
امیر حسام ابراهیمی زادهکارشناسی ارشدپیوسته1392-84-1
رضا صادقی دودراندکتریپیوسته1392-087-1
مهدی یاسیدکتریپیوسته1392-183-1
حیدرعلی کشکولیدکتریافتخاری1393-146-4
حسن احمدی کرویقدکتریافتخاری1395-187-4
مهدی دریائیدکتریپیوسته1396-102-1
سیدعلی ایوب زادهدکتریپیوسته1396-132-1
مجتبی محمدی
کارشناسی ارشدپیوسته1396-211-1
مهسا محمودیدکتریپیوسته1397-112-1
فرنوش آقایی دانشور
دکتریپیوسته1397-137-1
مهدی قمشیدکتریافتخاری1398-101-4
کیوان خجندکارشناسی ارشدپیوسته1398-146-1
علی مبادر ثانی
کارشناسی ارشدپیوسته1398-184-1
ثریا نادریکارشناسی ارشدپیوسته1398-222-1
فیروز قاسم زادهدکتریپیوسته1398-264-1
مسعود حکمیکارشناسی ارشدپیوسته1398-275-1
جواد احدیاندکتریپیوسته1398-280-1
امیر مستقیمان
کارشناسی ارشدپیوسته1399-130-1
نسترن شینی شاهوند
کارشناسی ارشدپیوسته1399-169-1
محمد حاج رسولیها
کارشناسی ارشدافتخاری1399-241-1
شیما محمدبیگیکارشناسی ارشد
پیوسته1400-172-1
مرتضی لطفی راددکتریپیوسته1400-184-1
محدثه السادات فخار
کارشناسی ارشدپیوسته1400-197-1
عرفان یمینی سلطان
کارشناسیدانشجویی1400-213-3
وحید عزیزی
دکتریپیوسته1400-214-1
مهدی کایدانی
کارشناسی ارشد
پیوسته1400-215-1
محمد سالخورده حقیقی
کارشناسی ارشد
پیوسته1400-217-1
سیدمرتضی حسینیکارشناسی ارشدافتخاری1400-230-4
فریماه امیدی
دکتریپیوسته1401-101-1
حامد حجازی جهرمیکارشناسی ارشدپیوسته1401-102-1
مهدی انصاری
کارشناسی ارشددانشجویی1401-103-3
حمید هدایتی
کارشناسی ارشدپیوسته1401-104-1
زهرا علیزاده
کارشناسی ارشدپیوسته1401-113-1
امیرحسین رحیمی صادقکارشناسی ارشددانشجویی1401-114-3
حامد توکلی فردکتریپیوسته1401-121-1
فائزه ولایتی
دکتریپیوسته1401-123-1
علیرضا یزدانی
کارشناسی ارشدپیوسته1401-125-1
ساغر سنجری کرهرودیدکتریپیوسته1401-126-1
فاطمه سمیعی نیا
کارشناسی ارشددانشجویی1401-155-3
میلاد دالوند
کارشناسی
دانشجویی1401-166-3
ادریس معروفی نیا
کارشناسی ارشد
پیوسته
1401-167-1
مجتبی وثوق روحانیکارشناسی
وابسته
1401-170-2
طاهر اعتمادی
کارشناسی ارشد
پیوسته1401-171-1
مرتضی قهرمانی
کارشناسی ارشد
پیوسته1401-172-1
محسن مغربی
دکتریپیوسته1401-174-1
فریبرز یوسف وند
دکتری
پیوسته1401-175-1
مونا محمدی
دکتری
پیوسته1401-176-1
کامیاب حبیبی
کارشناسی ارشد
پیوسته1401-179-1
حسین امیدوارمحمدی
کارشناسی ارشد
پیوسته1401-181-1
فاطمه اعتمادی اصل
کارشناسی ارشد
پیوسته1401-182-1
حبیب صنفی سلماسی
کارشناسی وابسته1401-183-2
محسن حقیقی
کارشناسی ارشد
دانشجویی1401-185-3
محسن نصرآبادی
دکتریپیوسته1401-187-1
سید مهران قیمی فشمی
کارشناسی ارشد
پیوسته1401-188-1
آوین حکمی کرمانی
دکتری
پیوسته1401-189-1
فرمهر کیانی گلشوئی
کارشناسی
دانشجویی1401-191-3
حبیب بشتالیم
کارشناسی
دانشجویی1401-194-3
مرتضی قزل سوفلو
کارشناسی ارشد
پیوسته1401-195-1
مهرداد بقایی
کارشناسی ارشد
پیوسته1401-198-1
نگار فتحی
دکتریپیوسته1401-199-1
شمیم دهقان خلیلی
کارشناسیدانشجویی1401-200-3
آنا راسخیکارشناسی ارشد
پیوسته1401-202-1
محمد کلانتری
کارشناسی ارشد
پیوسته1401-203-1
سیده نصرت شریفیکارشناسی ارشد
پیوسته1401-204-1
پوریا یعقوبی خمسه
کارشناسی
دانشجویی1401-205-3
محمد بنان ماه
کارشناسی ارشد
پیوسته1401-206-1
فریبا خدابخشی
کارشناسی ارشد
پیوسته1401-207-1
رویا اعتمادی کرگان
کارشناسی دانشجویی1401-208-3
نسیم وفایی راد
کارشناسی ارشد
پیوسته1401-209-1
سیدمحسن سجادیدکتریپیوسته1401-210-1
عباس شیبانیانکارشناسی ارشدپیوسته1401-211-1
عباس پارسائی
دکتریپیوسته1401-212-1