ضمن عرض تبریک سال نو ! امیدواریم تجربه ی خوبی در استفاده از نسخه جدید وبسایت داشته باشید

گزارش مشکل

ساختار انجمن

نظر به برنامۀ راهبردی انجمن هیدرولیک ایران، ساختار سازمانی این انجمن در تاریخ ۲۰ شهریور ۱۳۹۵، به شرح زیر مورد بازنگری و تصویب هیئت مدیره قرار گرفت:

حوزه‌های ستادی

  • مدیریت اجرایی: حوزۀ مدیریت اجرایی، مسئولیت تعریف، برنامه‌ریزی، تجهیز، سازماندهی، هدایت، اجرا، پیگیری، نظارت و پایش و پشتیبانی کلیۀ عملیات اجرایی انجمن را برای تحقق اهداف عالیۀ تبیین‌شده از سوی هیئت‌مدیره برعهده دارد.
  • توسعۀ کسب‌وکار: تعریف سیاست‌های کلان در عرصۀ ارتباط با اعضا، مشتریان، و بازار هدف و در نتیجه تاثیرگذاری در تعاریف ساختاری محصولات و خدمات انجمن مطابق انتظارات بازار هدف، سازماندهی، تعریف، تجهیز اقدامات لازم برای بازاریابی، بازارسازی، بازارگردانی و عرضۀ محصولات و خدمات.
  • عملیات و توسعۀ محصول: تعریف سیاست‌های کلان، برنامه‌ریزی، سازماندهی و مدیریت عملیاتی توسعه و عرضۀ محصولات و خدمات مطابق انتظارات تعیین شده از سوی مدیریت توسعۀ کسب‌و‌کار.

حوزه‌های عملیاتی

  • شبکۀ اعضا: برنامه‌ریزی، سازماندهی و اجرای کلیۀ اقدامات لازم برای جدب، نگهداری، انگیزش و توسعۀ اعضا انجمن و ارائۀ خدمات و محصولات مربوطه (محصولات، عضویت، مشاوره، نظارت و اجرا و محصول کاریابی) مطابق سیاست‌های کلان تعریف‌شده در این حوزه.
  • بازاریابی: مشارکت در تعریف سیاست‌ها، برنامه‌های بازاریابی و عرضۀ کلیۀ محصولات انجمن، بازاریابی، مدیریت، سازماندهی، تعریف، تجهیز اقدامات لازم برای بازاریابی، بازارسازی، بازارگردانی و عرضۀ محصولات و خدمات.
  • آموزش و پژوهش: سیاست‌گذاری، مدیریت، برنامه‌ریزی، تجهیز، تعریف، سازماندهی و اجرای کلیۀ فعالیت‌های آموزشی، برگزاری همایش‌ها و سمینارهای آموزشی و انتشارات (محصولات آموزشی، کتب و نشریات) در راستای سیاست‌های کلان تبیین‌شده و مدیریت و پایش دستیابی به اهداف عالیۀ انجمن، برنامه‌ریزی برای توسعۀ محصول و خدمات.
  • جایزه تعالی: سیاست‌گذاری، مدیریت، برنامه‌ریزی، تجهیز، تعریف، سازماندهی و اجرای کلیه فعالیت‌های ارزیابی، بررسی، داوری تعیین و اعلام منتخبین جایزه‌های مختلف (محصول جایزه) در راستای سیاست‌های کلان تبیین‌شده و مدیریت و پایش دستیابی به اهداف عالیۀ انجمن، برنامه‌ریزی برای توسعۀ این محصول و خدمات.

نمودار سازمانی

نمودار سازمانی انجمن به‌شرح ذيل می‌باشد:

 

دکمه بازگشت به بالا