صفحه نخست - دومین کنفرانس هیدرولیک ایران

دومین کنفرانس هیدرولیک ایران

دومین کنفرانس هیدرولیک ایران در تاریخ ۲۵ آبان‌ماه سال ۱۳۷۸ به مدت ۳ روز توسط دانشگاه علم و صنعت ایران و انجمن هیدرولیک ایران در شهر تهران برگزار گردید.

در این کنفرانس، دبیر کنفرانس آقای دکتر عباس افشار و مسئول کمیته علمی کنفرانس آقای دکتر عباس قاهری بودند.

تعداد افراد شرکت‌کننده در این کنفرانس ۴۰۰ نفر بوده است.