صفحه نخست - دوازدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران

دوازدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران

دوازدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران در تاریخ ۷ آبان‌ماه سال ۱۳۹۲ به مدت ۳ روز توسط دانشگاه تهران و انجمن هیدرولیک ایران در شهر کرج برگزار گردید.

در این کنفرانس، دبیر کنفرانس آقای دکتر محمدحسین امید، دبیر علمی کنفرانس آقای دکتر علیرضا وطن‌خواه و دبیر اجرایی کنفرانس آقای دکتر شهاب عراقی‌نژاد بودند.

تعداد افراد شرکت‌کننده در این کنفرانس ۷۰۰ نفر بوده است.

جهت دسترسی به مجموعه مقالات دوازدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران به این لینک مراجعه نمایید.