فرم پرداخت حق عضویت سال‌های معوقه

  • مبلغی که دبیرخانه به شما اعلام کرده است را در کادر زیر وارد نمایید. (‌مبلغ را به تومان وارد نمایید)