فرم ثبت‌نام مسابقه پایان‌نامه برتر

 • توجه نمایید که زبان صفحه‌کلید حتماً بر روی انگلیسی قرار داشته باشد.
 • توجه نمایید که زبان صفحه‌کلید حتماً بر روی انگلیسی قرار داشته باشد.
 • افزودن یک ردیف جدید
 • در صورت داشتن اساتید مشاور نام آن‌ها ذکر بفرمایید.
  افزودن یک ردیف جدید
 • افزودن یک ردیف جدید
 • حداکثر ۲۵۰ کلمه
 • حداکثر ۵ مورد کلیدی
  افزودن یک ردیف جدید
 • (مستخرج از پایان‌نامه)
  عنوان مقالهنام مجلهنوع مجله (ISI، JCR، CAB، ISC)ضریب تاثیر مجلهتاریخ چاپ و تاییدیه آناسامی نویسندگان به ترتیب اولویت 
  افزودن یک ردیف جدید
 • (مستخرج از پایان‌نامه)
  عنوان کتاب / گزارش پژوهشیناشر کتاب/ کارفرمای گزارشتاریخ انتشارنام نویسندگان به ترتیب اولویت 
  افزودن یک ردیف جدید
 • (مستخرج از پایان‌نامه)
  عنوان اختراعمشخصات تأئیدیه سازمان پژوهش‌های صنعتی ایران 
  افزودن یک ردیف جدید
 • دقت فرمایید حتماً فایل به صورت pdf باشد.
  انواع فایل های مجاز : pdf.
 • کلیه فایل‌های مقالات خود را که در بالا ذکر کردید ارسال نمایید. توجه فرمایید حتماً فایل‌ها به صورت pdf باشند.
  فایل ها را به اینجا بکشید
  انواع فایل های مجاز : pdf.
 • انواع فایل های مجاز : pdf, jpg, png.
 • انواع فایل های مجاز : pdf, jpg, png.
 • انواع فایل های مجاز : pdf, jpg, png.
 • قیمت: 50,000 تومان