فرم عضویت حقیقی

 • توجه نمایید که زبان صفحه‌کلید حتماً بر روی انگلیسی قرار داشته باشد.
 • در صورتی که دانشجو می‌باشید حتماً کارت دانشجویی خود را در قسمت‌های بعدی ارسال نمایید.
 • توجه نمایید که زبان صفحه‌کلید حتماً بر روی انگلیسی قرار داشته باشد.
 • عکس به صورت پس‌زمینه تک‌رنگ باشد.
  انواع فایل های مجاز : png, jpg, jpeg, bmp.
 • در این قسمت تصویر کارت ملی خود را ضمیمه نمایید.
  انواع فایل های مجاز : png, jpg, jpeg, bmp.
 • در صورتی که دانشجو هستید باید کارت دانشجویی معتبر یا گواهی اشتغال به تحصیل خود را ارسال نمایید.
  انواع فایل های مجاز : png, jpg, jpeg, bmp.
 • 0 تومان