صفحه نخست - اخبار انجمن - مقالات برتر سال ۱۴۰۰ مجلات منتشره انجمن هیدرولیک ایران

مقالات برتر سال ۱۴۰۰ مجلات منتشره انجمن هیدرولیک ایران

با عنایت به مصوبه هیات مدیره انجمن هیدرولیک ایران برای معرفی مقالات برتر مجلات منتشره توسط نشریات مرتبط با انجمن هیدرولیک ایران در سال ۱۴۰۰، بدین وسیله ضمن تبریک به نگارندگان، مقالات برگزیده را به شرح زیر معرفی می نماید (برای دریافت مقالات می توانید روی عنوان آنها کلیک کنید):

 

۱- نشریه آب و توسعه پایدار

تحلیلی بر نظریه های حکمرانی و مدیریت منابع آب در ایران مربوط به دوره ۸- شماره ۱- خرداد ۱۴۰۰- صفحه ۱-۱۰ و به قلم:

 • مائده اسکوهی: دانشجوی دکتری سازه های آبی، گروه علوم و مهندسی آب، دانشگاه فردوسی مشهد
 • کاظم اسماعیلی: دانشیار گروه علوم و مهندسی آب، دانشگاه فردوسی مشهد

 

۲- نشریه Journal of Hydraulic Structures

Estimation of the Local Scour from a Cylindrical Bridge Pier Using a Compilation Wavelet Model and Artificial Neural Networkpublished in Volume 7, Issue 3 – Serial Number 17, pp. 1-22 and the authors:

 • Mehran Seifollahi: Faculty of Civil Engineering, University of Tabriz, Tabriz, Iran
 • Mohammad Ali Lotfollahi-Yaghin: Faculty of Civil Engineering, University of Tabriz, Tabriz, Iran
 • Farhoud Kalateh: Faculty of Civil Engineering, University of Tabriz, Tabriz, Iran 
 • Rasoul Daneshfaraz: Department of Civil Engineering, University of Maragheh, Maragheh, Iran.
 • Salim Abbasi: Department of Civil Engineering, University of Mohaghegh Ardabili, Ardabil, Iran.
 • John P. Abraham: School of Engineering, University of St. Thomas, St Paul, MN, USA.

 

۳- نشریه مهندسی منابع آب

تدوین یک مدل بهینه سازی تخصیص تلفیقی منابع آب و سطح زیر کشت با کاربرد تئوری بازیها، مطالعه موردی اراضی پایین دست سد مخزنی نرماب مربوط به دوره ۱۴- شماره ۵۰- پاییز ۱۴۰۰- صفحه ۱-۱۶ و به قلم:

 • عباس صدق آمیز:استادیار دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی داراب، دانشگاه شیراز
 • محمدرضا نیکو: دانشیار دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه شیراز
 • منوچهر حیدرپور: استاد دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان

 

۴- نشریه علوم و مهندسی آبیاری

Experimental Study Effect of the Flexible Collar on Bridge Pier Scouring Depth ” published in Vol. 44, No. 2 – Summer 2021, pp. 53-66 and the authors:

 • Abbas Safaei: Water Science and Environmental Research Center, Shoushtar Branch, Islamic Azad University, Shoushtar, Iran.
 • Mohsen Solimani Babarsad: Department of Water Sciences, Water Science and Environmental Research Center, Shoushtar Branch, Islamic Azad University, Shoushtar, Iran.
 • R. Aghamajidi: Assistant Professor Civil Department, Islamic Azad University, Sepidan Branch, Sepidan, Iran. 
 • P. Eftekhar: Department of Water Engineering, Faculty of Civil and Environment Engineering, University of Amir Kabir (Poly Technic), Tehran, Iran.

 

۵- نشریه هیدرولیک

مطالعه استهلاک انرژی سازه گابیونی در پایین دست سرریز اوجی با دو روش آزمایشگاهی و فرامدلی مربوط به دوره ۱۶- شماره ۴- زمستان ۱۴۰۰- صفحه ۲۱-۳۵ و به قلم:

 • مهدی ماجدی اصل:استادیار گروه مهندسی عمران- دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه مراغه
 • سعیده ولیزاده: دانشجوی دکتری تخصصی، مهندسی آب و سازه های هیدرولیکی، دانشگاه ارومیه، ایران
 • یاور محمدتقی زاده: دانشجوی کارشناسی ارشد، مهندسی عمران -آب و سازه‌های هیدرولیکی-دانشگاه مراغه

در پایان ضمن تبریک مجدد به نویسندگان برگزیده، به اطلاع می رساند که لوح تقدیر انجمن هیدرولیک ایران برای نویسنده مسئول مقالات ارسال خواهد شد. 

اخبار مرتبط

خبرنامه هیدرولیک، شماره شهریور ۱۴۰۱

شماره شهریورماه ۱۴۰۱ خبرنامه هیدرولیک با همت تنی چند از اعضای فعال کمیته های تخصصی …

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *