صفحه نخست - لیست اعضای حقیقی سال ۱۴۰۱ انجمن هیدرولیک ایران

لیست اعضای حقیقی سال ۱۴۰۱ انجمن هیدرولیک ایران

در جدول زیر لیست اعضای حقیقی انجمن هیدرولیک ایران در سال ۱۴۰۱ قابل‌مشاهده است.

افرادی که قبلاً عضو انجمن بوده‌اند و نامشان در لیست زیر موجود نمی‌باشد می‌توانند با پرداخت حق عضویت سالیانه از طریق این لینک، مجدداً عضویت خود را در انجمن تمدید نمایند.

ردیفنام و نام خانوادگیآخرین مدرک تحصیلینوع عضویتکد عضویت
سید علی‌اکبر صالحی نیشابوریدکتریافتخاری1374-001-4
محمد نجماییدکتریافتخاری1374-016-4
عباس افشاردکتریافتخاری1374-037-4
محمد محمودیان شوشتریدکتریافتخاری1374-107-4
عباس طالقانیدکتریافتخاری1374-117-4
جواد فرهودیدکتریافتخاری1374-122-4
جلیل ابریشمیدکتریافتخاری1374-134-4
یوسف حسن‌زادهدکتریافتخاری1374-141-4
امیررضا زراتیدکتریافتخاری1374-153-4
محمود جواندکتریافتخاری1374-179-4
محمدکریم بیرامیدکتریافتخاری1374-194-4
محمود شفاعی بجستاندکتریافتخاری1374-217-4
ناصر طالب بیدختیدکتریافتخاری1374-255-4
فیروز تربیتدکتریافتخاری1374-314-4
ابوالفصل شمساییدکتریافتخاری1380-553-4
حبیب‌الله بیاتدکتریافتخاری1383-640-4
بهزاد قربانیدکتری افتخاری1385-668-4
امیر صمدیدکتری پیوسته1387-766-1
محمود بینادکتریافتخاری1387-768-4
امیر حسام ابراهیمی زادهکارشناسی ارشدپیوسته1392-84-1
حیدرعلی کشکولیدکتریافتخاری1393-146-4
سید سعید اخروی
دکتریپیوسته1395-106-1
حسن احمدی کرویقدکتریافتخاری1395-187-4
علی عیدیکارشناسی ارشدپیوسته1397-117-1
جواد زمانیانکارشناسی ارشدپیوسته1398-128-1
علی مهدیان خلیلیکارشناسی ارشدپیوسته1398-171-1
احسان خواصیدکتریپیوسته1398-181-1
پروانه تیشه زندکتریپیوسته1398-190-1
معصومه هاشم پورکارشناسی ارشدپیوسته1398-220-1
علی شاطریان محمدیکارشناسی ارشدپیوسته1398-231-1
سپهر صباغ نژادکارشناسیدانشجویی1399-222-3
سیدعلیرضا اسماعیلیکارشناسی ارشدپیوسته1399-224-1
پریسا نظریکارشناسی ارشدپیوسته1400-101-1
حسین عزیزی نادیانکارشناسی ارشدپیوسته1400-104-1
امیر قاسمیکارشناسی ارشدپیوسته1400-105-1
مصطفی نشاسته گردکتریپیوسته1400-108-1
وحيد گرگيج
کارشناسی ارشدپیوسته1400-110-1
نرگس مقدسی
کارشناسی ارشدپیوسته1400-111-1
منصور پاک منش
دکتریپیوسته1400-117-1
مرتضی راجی
کارشناسی دانشجویی1400-119-3
محمد عزیزی
کارشناسی ارشدپیوسته1400-125-1
محسن عمادی تفتی
دکتریپیوسته1400-127-1
شهریار سرقینی زاد
کارشناسی ارشدپیوسته1400-136-1
حسين مبري
دکتریپیوسته1400-148-1
حسین فاخری
کارشناسی دانشجویی1400-151-3
حسین عزیزی نادیان
کارشناسی ارشدپیوسته1400-152-1
حسین سلطانی کاظمی
کارشناسی ارشدپیوسته1400-153-1
حسین ریاحی مدوار
دکتریپیوسته1400-154-1
آتنا خواجه ایم مقدم
کارشناسی ارشدپیوسته1400-160-1
امین آقایاری
کارشناسی ارشدپیوسته1400-161-1
امیرارسلان قراگزلو
کارشناسی دانشجویی1400-162-3
مجتبی نیک خواه دهنوی
کارشناسی ارشدپیوسته1400-167-1
مهران داداش‌زاده
کارشناسی ارشدپیوسته1400-168-1