ضمن عرض تبریک سال نو ! امیدواریم تجربه ی خوبی در استفاده از نسخه جدید وبسایت داشته باشید

گزارش مشکل

لیست اعضای حقیقی سال ۹۶ انجمن هیدرولیک ایران

در جدول زیر لیست اعضای حقیقی انجمن هیدرولیک ایران در سال ۱۳۹۶ قابل‌مشاهده است.

ردیفنام و نام خانوادگیآخرین مدرک تحصیلینوع عضویتکد عضویت
سید علی‌اکبر صالحی نیشابوریدکتریافتخاری1374-001-4
محمد نجماییدکتریافتخاری1374-016-4
مسعود منتظری نمیندکتریپیوسته1374-034-1
عباس افشاردکتریافتخاری1374-037-4
محمد محمودیان شوشتریدکتریافتخاری1374-107-4
عباس طالقانیدکتریپیوسته1374-117-1
جواد فرهودیدکتریافتخاری1374-122-4
جلیل ابریشمیدکتریافتخاری1374-134-4
یوسف حسن‌زادهدکتریافتخاری1374-141-4
امیررضا زراتیدکتریافتخاری1374-153-4
سید محمدعلی بنی‌هاشمیدکتریپیوسته1374-160-1
محمود جواندکتریافتخاری1374-179-4
محمدکریم بیرامیدکتریافتخاری1374-194-4
محمود شفاعی بجستاندکتریافتخاری1374-217-4
ناصرطالب بیدختیدکتریپیوسته1374-255-1
میرعلی محمدیدکتریپیوسته1374-261-1
مجتبی صانعیدکتریپیوسته1374-300-1
فیروز تربیتدکتریافتخاری1374-314-4
صلاح کوچک‌زادهدکتریپیوسته1376-380-1
محسن براهیمیدکتریپیوسته1377-617-1
عبدالباسط هلال بیگیکارشناسی ارشدپیوسته1377-1421-1
امیرفرید مجتهدیدکتریپیوسته1380-535-1
ابوالفصل شمساییدکتریافتخاری1380-553-4
مهدی اژدری‌مقدمدکتریپیوسته1382-594-1
حبیب‌الله بیاتدکتریافتخاری1383-640-4
بهزاد قربانیدکتریپیوسته1385-668-1
علی عباسیدکتریپیوسته1387-762-1
قاسم نیسیکارشناسی ارشدپیوسته1387-763-1
امیر صمدیدکتریپیوسته1387-766-1
محمود بینادکتریافتخاری1387-768-4
احسان نظریکارشناسی ارشدپیوسته1389-806-1
مجتبی نوریدکتریپیوسته1389-823-1
اکبر صفرزادهدکتریپیوسته1390-860-1
امیرحسام ابراهیمی زادهکارشناسی ارشدپیوسته1392-84-1
جابر سلطانیدکتریپیوسته1392-131-1
مهدی یاسیدکتریپیوسته1392-183-1
زينب رئيسيان اميریکارشناسی ارشدپيوسته1392-223-1
رضا اسماعیلیدکتریپیوسته1392-372-1
محمود کریمی

دکتریپیوسته1392-411-1
حمید فضائیلیکارشناسی ارشدپیوسته1392-456-1
سعید شایان سرشتکارشناسی ارشدپیوسته1393-131-1
حیدرعلی کشکولیدکتریافتخاری1393-146-4
مسعود اکبریکارشناسی ارشدپیوسته1393-730-1
محسن دهقانی درمیانکارشناسی ارشدپیوسته1394-110-1
سیامک خیاط رستمیکارشناسی ارشدپیوسته1394-727-1
امیر خسروجردیدکتریپیوسته1394-740-1
نگین بینشکارشناسی ارشدپیوسته1394-764-1
صادق مودیکارشناسی ارشدپيوسته1394-766-1
سیدطالب حسینیکارشناسی ارشدپیوسته1395-099-1
فرید جامی‌فرکارشناسی ارشدپیوسته1395-100-1
امیر چهکندیکارشناسی ارشدپیوسته1395-101-1
ساناز چهکندیکارشناسی ارشدپیوسته1395-102-1
علی قدسدکتریپیوسته1395-103-1
مهران زارعکارشناسیوابسته1395-105-2
سید سعید اخرویکارشناسی ارشدپیوسته1395-106-1
سمیه کریم‌پورکارشناسی ارشدپیوسته1395-107-1
سید وحید لقمانیکارشناسی ارشدپیوسته1395-109-1
علی خدابخشیکارشناسی ارشدپیوسته1395-161-1
حسن احمدی کرویقدکتریافتخاری1395-187-4
امیر شیخ‌زاده اسدیکارشناسی ارشدپیوسته1395-208-1
فرزاد هاشم زادهکارشناسی ارشدپیوسته1395-210-1
محمد جواد استادمیرزادکتریپیوسته1396-100-1
سید مهدی امیریکارشناسی ارشدپیوسته1396-101-1
مهدی دریاییدکتریپیوسته1396-102-1
کمیل پایین شهریکارشناسیدانشجویی1396-104-3
شادی عرفانیانکارشناسیدانشجویی1396-105-3
الهام قنبری عدیویدکتریپیوسته1396-106-1
علیرضا شاهبازیکارشناسیدانشجویی1396-107-3
محمدرضا مددیدکتریپیوسته1396-108-1
پرستو پارسامهردکتریپیوسته1396-109-1
محمد لطیفکارشناسیدانشجویی1396-111-3
مجید محمدی ناصرکارشناسیدانشجویی1396-113-3
بابک خیاط رستمیکارشناسی ارشدپیوسته1396-114-1
مسلم نجفیکارشناسی ارشدپیوسته1396-115-1
محمد صدقی اصلدکتریپیوسته1396-116-1
یوسف مرادی شاه‌قریهدکتریپیوسته1396-117-1
احمد فردوسیکارشناسیدانشجویی1396-119-3
بهاره قهرمانیکارشناسیدانشجویی1396-121-3
امیر حسین اعلایی پورکارشناسی ارشدپیوسته1396-122-1
امیر مسعود جعفری‌سامانیکارشناسی ارشدپیوسته1396-123-1
افشین فولادی سمنانکارشناسی ارشدپیوسته1396-124-1
احسان غنچهکارشناسیدانشجویی1396-125-3
یاشار استوار کشکولیکارشناسی ارشدپیوسته1396-126-1
مسعود شیرازیکارشناسیپیوسته1396-127-3
مصطفی میرمهدیکارشناسی ارشدپیوسته1396-129-1
مهدی اروجلوکارشناسیدانشجویی1396-130-3
وحید کریمی خسروشاهیکارشناسی ارشدپیوسته1396-131-1
سیدعلی ایوب‌زادهدکتریپیوسته1396-132-1
عبدالرضا کبیری سامانیدکتریپیوسته1396-135-1
محمدجواد کتابداریدکتریپیوسته1396-138-1
سید محمد حاجی میرزاییدکتریپیوسته1396-139-1
حسین خزیمه‌نژاددکتریپیوسته1396-141-1
کیومرث ابراهیمیدکتریپیوسته1396-143-1
علیرضا وطن‌خواهدکتریپیوسته1396-144-1
منوچهرحیدرپوردکتریپیوسته1396-147-1
محمدابراهیم بنی‌حبیبدکتریپیوسته1396-148-1
طاهره پرهیزکاریکارشناسی ارشدپیوسته1396-152-1
علیرضا مقدم‌نیادکتریپیوسته1396-153-1
محمود محمدرضا پورطبریدکتریپیوسته1396-154-1
کمیل صامتکارشناسی ارشدپیوسته1396-155-1
زیبا کاظمیدکتریپیوسته1396-156-1
امیراحمد دهقانیدکتریپیوسته1396-157-1
رضا محمدپور قلاتیدکتریپیوسته1396-158-1
سید مهدی ثاقبیانکارشناسی ارشدپیوسته1396-159-1
پویان نیک‌اقبالیکارشناسی ارشدپیوسته1396-160-1
علی طالبیدکتریپیوسته1396-162-1
مهتاب فرامرزپورکارشناسی ارشدپیوسته1396-164-1
عباس ونکیکارشناسی ارشدپیوسته1396-165-1
حسین پرنیاکارشناسی ارشدپیوسته1396-167-1
احسان فدایی کرمانیکارشناسی ارشدپیوسته1396-168-1
فرزین همایونفرکارشناسی ارشدپیوسته1396-169-1
رقیه قاسم‌پور انقکارشناسی ارشدپیوسته1396-170-1
یاسر مهریکارشناسی ارشدپیوسته1396-171-1
مه‌زاد انصاری رامندیکارشناسی ارشدپیوسته1396-174-1
شیرین حشمتکارشناسیدانشجویی1396-175-3
مهدی فتحی دولقکارشناسیدانشجویی1396-176-3
فرشته نعمتی دیزگاهکارشناسیدانشجویی1396-177-3
سلیم عباسیکارشناسیدانشجویی1396-178-3
حامد عباس زاده آقاباقرکارشناسیدانشجویی1396-179-3
سعید هوشیار حسن باروقکارشناسیدانشجویی1396-180-3
اشکان بنی خدمتکارشناسیدانشجویی1396-181-3
کاظم معمر گیگلوکارشناسیدانشجویی1396-182-3
سید پیمان سید مجرد ثمرینکارشناسیدانشجویی1396-183-3
ایلیا اصغری نیاریکارشناسیدانشجویی1396-184-3
مهران اصغرپور اجیرلوکارشناسیدانشجویی1396-185-3
عباس ونکیکارشناسی ارشدپیوسته1396-195-1
امیر شیخ‌زاده اسدیکارشناسی ارشدپیوسته1395-208-1
کیان طاهریکارشناسیدانشجویی1396-209-3
سینا کیانیکارشناسی ارشدپیوسته1396-210-1
مجتبی محمدیکارشناسی ارشدپیوسته1396-211-1
مهرداد جعفرزاده خوشرودیکارشناسی ارشدپیوسته1396-212-1
سینا زمانیکارشناسیدانشجویی1396-215-3
سامانتا یوسفیکارشناسیوابسته1396-216-2
سید احمد داورپناهکارشناسیدانشجویی1396-217-3
بهروز روحانیکارشناسی ارشدپیوسته1396-218-1
سعید رضاخانی نژادکارشناسی ارشدپیوسته1396-219-1
دکمه بازگشت به بالا