ضمن عرض تبریک سال نو ! امیدواریم تجربه ی خوبی در استفاده از نسخه جدید وبسایت داشته باشید

گزارش مشکل

ليست اعضای حقيقی سال ۱۴۰۴ انجمن هيدروليک ايران

در جدول زير ليست اعضای حقيقی انجمن هيدروليک ايران در سال ۱۴۰۴ قابل‌مشاهده است.

افرادی که قبلاً عضو انجمن بوده‌اند و نامشان در ليست زير موجود نمی‌باشد می‌توانند با پرداخت حق عضويت ساليانه از طريق اين لينک، مجدداً عضويت خود را در انجمن تمديد نمايند.

ردیفنام و نام خانوادگیآخرین مدرک تحصیلینوع عضویتکد عضویت
سید علی‌اکبر صالحی نیشابوریدکتریافتخاری1374-001-4
محمد نجماییدکتریافتخاری1374-016-4
عباس افشاردکتریافتخاری1374-037-4
محمد محمودیان شوشتریدکتریافتخاری1374-107-4
عباس طالقانیدکتریافتخاری1374-117-4
جواد فرهودیدکتریافتخاری1374-122-4
جلیل ابریشمیدکتریافتخاری1374-134-4
یوسف حسن‌زادهدکتریافتخاری1374-141-4
امیررضا زراتیدکتریافتخاری1374-153-4
محمود جواندکتریافتخاری1374-179-4
محمدکریم بیرامیدکتریافتخاری1374-194-4
محمود شفاعی بجستاندکتریافتخاری1374-217-4
ناصر طالب بیدختیدکتریافتخاری1374-255-4
فیروز تربیتدکتریافتخاری1374-314-4
حسین محمدولی سامانی دکتریافتخاری1374-1111-1
ابوالفصل شمساییدکتریافتخاری1380-553-4
حبیب‌الله بیاتدکتریافتخاری1383-640-4
بهزاد قربانیدکتری افتخاری1385-668-4
امیر صمدیدکتری پیوسته1387-766-1
محمود بینادکتریافتخاری1387-768-4
امير حسام ابراهيمی زادهکارشناسی ارشدپيوسته1392-84-1
حیدرعلی کشکولیدکتریافتخاری1393-146-4
حسن احمدی کرویقدکتریافتخاری1395-187-4
مهدی قمشیدکتریافتخاری1398-101-4
کیوان خجنددکتریپیوسته1398-146-1
محمد حاج رسولیها
کارشناسی ارشدافتخاری1399-241-1
مرتضی لطفی رادکارشناسی ارشدپيوسته1400-184-1
محدثه السادات فخارکارشناسی ارشدپيوسته1400-197-1
امير دهقانپور شاهیکارشناسی ارشدپيوسته1400-211-1
سیدمرتضی حسینیکارشناسی ارشدافتخاری1400-230-4
آوين حکمی کرمانیدکتریپيوسته1401-189-1
هومن خيبرکارشناسی ارشدپيوسته1401-217-1
ستاره صحراگردکارشناسی ارشدپيوسته1402-106-1
علی علايي پورکارشناسیوابسته1402-153-2
محدثه پيرمردوند چگينیکارشناسیوابسته1403-102-2
امير عادلکارشناسی ارشدپيوسته1403-103-1
مجيد کريميانکارشناسی ارشدپيوسته1403-105-1
حسين رسول زادهکارشناسی ارشدپيوسته1403-106-1
گلناز اميریکارشناسی ارشددانشجويي1403-109-3
محمد توحيدلوکارشناسی ارشدپيوسته1403-110-1
سيد مهدی يمينیکارشناسی ارشدپيوسته1403-111-1
حسين نمازیکارشناسی ارشدپيوسته1403-112-1
رضا خويدیکارشناسی ارشدپيوسته1403-113-1
دکمه بازگشت به بالا