صفحه نخست - سیزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران

سیزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران

سیزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران در تاریخ ۲۱ آبان‌ماه سال ۱۳۹۳ به مدت ۳ روز توسط دانشگاه تبریز و انجمن هیدرولیک ایران در شهر تبریز برگزار گردید.

در این کنفرانس، دبیر کنفرانس آقای دکتر علی حسین‌زاده دلیر، دبیر علمی کنفرانس آقای دکتر امیر داوود فرسادی‌زاده و دبیر اجرایی کنفرانس آقای دکتر محمدعلی قربانی بودند.

تعداد افراد شرکت‌کننده در این کنفرانس ۷۰۰ نفر بوده است.

جهت دسترسی به مجموعه مقالات سیزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران به این لینک مراجعه نمایید.