صفحه نخست - المپیاد دوره ششم

المپیاد دوره ششم

دوره ششم المپیاد هیدرولیک ایران در دو مرحله آزمون آنلاین و آزمون تشریحی در تارخ های ۲۴ و ۲۹ مهر ماه ۱۳۹۵ برگزار گردید.

نفرات برگزیده این آزمون به شرح زیر می باشند:

نام و نام خانوادگیرتبهدانشگاه  

حمید رضا رضایی

نفر اول

دانشگاه تهران

محمد رضا رحیمی زاده

نفر دوم

دانشگاه تهران

علی اسد تبادکان

نفر سوم

دانشگاه امیر کبیر