صفحه نخست - صفحه نخست - اطلاعیه ها

اطلاعیه ها

مجله Journal of Hydraulic Structures با همکاری انجمن هیدرولیک ایران و دانشگاه شهید چمران اهواز منتشر می شود  که در زمینه های هیدرولیک و سازه های هیدرولیکی، علوم آب،مهندسی و مدیریت منابع آبی و … مقالات علمی – پژوهشی را منتشر می نماید. زبان رسمی مجله انگلیسی است مقالات مرتبط در این مجله  از طریق  این سامانه  منتشر می شوند.

 هدف از انتشار مجله  نشریه Journal of Hydraulic Structures آشنا کردن اساتید، متخصصان، کارشناسان و دانشجویان رشته های مرتبط با علم هیدرولیک، محیط زیست و علوم مهندسی و مدیریت آب با تحقیقات جدید در زمینه های مختلف مرتبط با مهندسی، مدیریت و برنامه ریزی منابع آب می باشد.

جهت دسترسی به لینک مجله  Journal of Hydraulic Structures به این لینک مراجعه نمایید. :