شنبه , ۴ آذر ۱۳۹۶
صفحه نخست - کنفرانس ملی هیدورلیک

کنفرانس ملی هیدورلیک

انجمن هیدرولیک ایران یکی از قدیمی‌ترین انجمن‌های علمی مرتبط با آب و از فعال‌ترین آن‌هاست که در راستای استمرار فعالیت‌ها و تقویت حرکت انجمن و متخصصان و دانش‌پژوهان علم هیدرولیک سالانه در سطح ملی اقدام به برگزاری کنفرانس هیدرولیک ایران می‌نماید و در طول فعالیت‌های چند ده‌ساله خود توانسته است شانزده دوره موفق کنفرانس هیدرولیک برگزار نماید.

قابل‌ذکر است این کنفرانس هرسال دریکی از دانشگاه‌های معتبر کشور برگزار می‌شود. امسال هفدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران در روزهای ۱۵ تا ۱۶ شهریورماه در دانشگاه شهرکرد برگزار خواهد شد.

سوابق کنفرانس های پیشین به شرح زیر است:
کنفرانس شانزدهم
کنفرانس پانزدهم
کنفرانس چهاردهم
کنفرانس سیزدهم
کنفرانس دوازدهم
کنفرانس یازدهم
کنفرانس دهم
کنفرانس نهم
کنفرانس هشتم
کنفرانس هفتم
کنفرانس ششم
کنفرانس پنجم
کنفرانس چهارم
کنفرانس سوم
کنفرانس دوم
کنفرانس اول