جمعه , ۳۱ شهریور ۱۳۹۶
صفحه نخست - تقویم آموزشی

تقویم آموزشی

عنوان دورهمدت دورهایام برگزارینام استادلینک ثبت نام
آموزش جامع هیدرولیک30 ساعتپنج شنبه هااستاد علی آبادیبلیثبت نام
آموزش هیدرولیک یک50 ساعتپنج شنبه و جمعهاستاد علی آبادی...
آموزش هیدرولیک دو50 ساعتروز های زوجاستاد تقی...
آموزش هیدرولیک پیشرفته100 ساعتروزهای فرداستاد مهدی پور...