شنبه , ۴ آذر ۱۳۹۶
صفحه نخست - المپیاد هیدرولیک

المپیاد هیدرولیک

انجمن هیدرولیک ایران هر ساله مفتخر است از دانشجویان و دیگر علاقه‌مندان به علم هیدرولیک جهت شرکت در المپیاد هیدرولیک ایران دعوت به عمل می آورد. این المپیاد در دو مرحله برگزار خواهد شد و از برگزیدگان نهایی با اهدای جوایزی نفیس تقدیر به عمل خواهد آمد.

برگزیده گان دوره ششم المپیاد هیدورلیک ایران

حمید رضا رضایینفر اولدانشگاه تهران
محمد رضا رحیمی زادهنفر دومدانشگاه تهران
علی اسد تبادکاننفر سومدانشگاه امیرکبیر

المپیاد هیدورلیک ایران شش دوره متوالی برگزار شده است . هفتمین دوره این المپیاد در تاریخ ۱۱ آبان ماه برگزار خواهد شد.

المپیاد هیدرولیک

 

سوابق المپیاد هیدرولیک ایران
المپیاد ششم
المپیاد پنجم
المپیاد چهارم
المپیاد سوم